Európska komisia má plán záchrany eurozóny! Nie každý však tomu verí (Aktuality.sk)

Juraj Karpiš z INESS krtitzoval pre Aktuálne.sk dňa 13.10. 2011 stabilizačný plán Európskej komisie. Ako povedal, tento plán určite nevyrieši dlhovú krízu v Európe. Nepredstavil totiž žiadne opatrenia, ktoré by išli k podstate dnešných problémov a znížili by neudržateľný objem dlhov v Európe, ktoré dusia ekonomiku. Uvoľnenie ďalšej tranže pôžičky grécku určite nie je "rozhodným postupom" ale pokračovaním strkania hlavy do piesku. Európski predstavitelia sa stále nechcú pozrieť nepríjemnej pravde do očí a predstierajú, že Grécko môže niekedy svoje záväzky splatiť.

Európska komisia má plán záchrany eurozóny! Nie každý však tomu verí (Aktuality.sk)

Európska komisia (EK) má plán, ako zabezpečiť Európskej únii stabilitu a rast. Podľa ekonomického anapytika Juraja Karpiša (INESS) však tento plán nič nerieši!

Predseda EK José Manuel Barroso je presvedčený, že plán bude úspešný

EK považuje svoj plán za reakciu, ktorá má prelomiť začarovaný kruh pochybností o udržateľnosti štátnych dlhov, stabilite bankového systému a vyhliadkach rastu v Európskej únii: „Komisia uvádza päť oblastí činnosti, ktoré sú na sebe vzájomne závislé a v ktorých je potrebné súčasne a čo najskôr konať. Týmito piatimi oblasťami sú: rozhodná reakcia na problémy v Grécku; zvýšenie ochrany eurozóny pred krízou; koordinovaný prístup k posilneniu európskych bánk; prednostná implementácia politík na stabilizáciu a zvýšenie rastu a budovanie pevného a integrovaného systému správy ekonomických záležitostí v budúcnosti.“

Barroso: Plán ukazuje cestu z krízy

Predseda EK José Manuel Barroso tvrdí, že tento plán ukazuje Európe cestu z hospodárskej krízy:  „Reaktívne a čiastkové riešenia jednotlivých aspektov krízy už nestačia. Musíme byť vždy o krok vpred. Dôveru možno obnoviť , ak sa okamžite prijmú všetky kroky potrebné na vyriešenie krízy. Len tak budeme schopní presvedčiť našich občanov, našich globálnych partnerov a trhy že máme k dispozícii riešenia primerané výzvam, ktorým musia všetky ekonomiky čeliť.  Dohodu musíme dosiahnuť na zasadnutí Európskej rady 23. októbra.“

Analytik Karpiš: Tento plán nič nerieši

Plán však za reálne riešenie problémov eurozóny nepovažuje ekonomický analytik Juraj Karpiš: „ Tento plán určite nevyrieši dlhovú krízu v Európe. Nepredstavil totiž žiadne opatrenia, ktoré by išli k podstate dnešných problémov a znížili by neudržateľný objem dlhov v Európe, ktoré dusia ekonomiku. Uvoľnenie ďalšej tranže pôžičky grécku určite nie je "rozhodným postupom" ale pokračovaním strkania hlavy do piesku. Európski predstavitelia sa stále nechcú pozrieť nepríjemnej pravde do očí a predstierajú, že Grécko môže niekedy svoje záväzky splatiť.“

Karpiš pokračuje v kritike

Analytik Karpiš ďalej pokračuje v kritike záchranných balíčkov. Nevidí v nich žiadny zmysel: „Schválený nový EFSF len odsúva bolestivú úhradu strát v eurozóne do budúcnosti a prehadzuje ich na všetkých daňových poplatníkov. Situáciu však nerieši, dokonca ju zhoršuje, keďže prispieva k ďalšiemu rastu už dnes neudržateľných dlhov. Po dvoch totálne zlyhaných bankových stres testoch (ten posledný pred troma mesiacmi označil posledný víkend znárodnenú Dexiu za relatívne zdravú banku) v EMU už málokto verí v úprimnú snahu predstaviteľov EÚ identifikovať a riešiť problémy v sektore. Rekapitalizácia bánk z EFSF bude predstavovať dodatočné zdanenie obyvateľstva v snahe ochrániť investície privilegovaných súkromných osôb.“

Aktuality.sk, 13.10. 2011

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards