Politická ekonómia v praxi (SME)

Ozajstným prekvapením by bolo, keby u nás bola korupcia politikov menšia. Majetok v rukách štátu je jednoducho príliš veľký, aby nelákal, píše v autorskom článku pre SME zo dňa 2.10. 2011 spolupracovník INESS Šimon Biľo.

Politická ekonómia v praxi (SME)

Protikorupčná rétorika súčasnej vlády mnohým pripadá pokrytecká. Pravda, ide skôr len o pocit, ktorý je často ťažko doložiteľný dôkazmi. Mali by byť však podobné pocity prekvapujúce? A je naozaj prekvapujúce, keď dôkazy o korupcii politikov skutočne uzrú svetlo sveta?

Tvrdím, že prekvapením by bol práve opak. Štandardom nášho verejného života je korupcia, a dôvody očakávať výraznú a stabilnú zmenu sú dnes skôr hypotetické. Aj keď je z istého hľadiska takéto tvrdenie poburujúce, v skutočnosti nie je veľmi v rozpore s tým, čo mnohí z nás intuitívne cítia. Mojím cieľom je len sformulovať dôvody tejto intuície.

Ľudia nemajú tendenciu správať sa úplne náhodne – ľudské konanie je do istej miery vysvetliteľné sadou logických zákonitostí. Jednou z takýchto zákonitostí je aj fakt, že reagujeme na motivácie. Na dosiahnutie hodnotného cieľa je človek ochotný obetovať viac úsilia ako na dosiahnutie menej hodnotného cieľa. Rovnako, hodnotný cieľ priláka viac ľudí ako menej hodnotný.

Tieto pravdy platia pre peňažné aj nepeňažné motivácie. Peniaze a potenciálna peňažná odmena však zohrávajú medzi motiváciami dôležitú úlohu. Ak budú ostatné podmienky nemenné, majú ľudia tendenciu zamerať sa viac na ziskovejšie ciele ako na menej ziskové. Predstavte si, že by sa zo dňa na deň zvýšili výkupné ceny starého novinového papiera tisícnásobne – je zrejmé, že by sa mnohí z nás veľmi rýchlo stali odborníkmi na separáciu.

Aká je tu však súvislosť s korupciou? Rozpočet štátu a jeho organizácií predstavuje potenciálny zdroj nelegálnych príjmov. Situácia je veľmi podobná osudu stráženej škatule s čokoládami postavenej uprostred pieskoviska plného detí. Mnohí majú chuť uchmatnúť si lákavú, no zakázanú odmenu. Pointa je v tom, že čím je rozpočet väčší a škatuľa plnšia, tým väčšia je aj motivácia pokúsiť sa niečo ukoristiť. A tým viac ľudí sa zároveň ku koristeniu odhodlá.

Samozrejme, veľkosť rozpočtu nie je jedinou premennou, ktorá zohráva úlohu pri takomto rozhodovaní. Dôležitý je potenciálny trest, ako aj morálne názory každého v pokušení. Jedno je však isté – motivácia prekrúcať právny systém na zníženie hrozby trestov, ako aj motivácia oslabovať morálne postoje seba aj iných sú tým viac vystavené tlaku, čím väčší je potenciálny zisk.

Zdá sa, že Radičovej vláda sa rozhodla sústrediť práve na parametre spojené s potenciálnymi trestmi a morálkou. Peňažné motivácie však ponechala v korupčnej rovnici viac-menej nezmenené. Povedzme, že je táto vláda vo svojom úsilí aspoň do istej miery úspešná a dosadila do funkcií ľudí, ktorí za korupciu vynucujú prísnejšie tresty a sú zároveň morálne odolnejší voči potenciálnym úplatkom. Lenže existencia základnej motivácie, veľkého štátneho rozpočtu, aj týchto ľudí každý deň ťahá na dno korupčného jazera. Niektorí podľahnú, niektorí možno nie.

Odhliadnime však na chvíľu od tohto problému a predpokladajme, že majetok štátu na morálku a odhodlanie nových ľudí nepôsobí ani v dlhodobom horizonte. Ťažko možno očakávať, že takáto situácia výrazne zmení morálku tých, ktorí doteraz veselo korumpovali. Len čo niektoré z ďalších volieb odstavia súčasné politické špičky, a to vôbec nie je nepravdepodobné, motivácie zavelia jasne: prácne budované morálne princípy sa rozsypú a tresty za korupciu sa budú obchádzať bez ohľadu na platné zákony.

Nie, korupčné zistenia neprekvapujú. Korupciu očakávam, pretože majetky spravované štátom sú priveľké a pre mnohých dostatočne lákavé. Bez zásadnej zmeny veľkosti tohoto štátneho koláča nemožno očakávať stabilné zníženie korupcie. Tí, ktorí majú záujem skutočne bojovať proti korupcii, by si to mali konečne uvedomiť.

Šimon Biľo

Autor je spolupracovníkom INESS

SME, 2.10. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards