Myslíte si, že je na tom Slovensko pre rast cien potravín až tak zle? (HN)

Pomoc
prostredníctvom rozdávania múky ľuďom v hmotnej núdzi by mala byť vykonaná
na základe analýzy. Ak tá ukáže, že dosahy rastúcich cien na chudobné
obyvateľstvo sú naozaj zásadné, sú aj lepšie cesty, aká bola zvolená.
Efektívnejšie by bolo zvýšenie dávok v hmotnej núdzi tým obyvateľom, ktorí sú
ohrození, povedal pre Hospodárske noviny dňa 23.2. 2011 Juraj Karpiš z INESS.

Myslíte si, že je na tom Slovensko pre rast cien potravín až tak zle? (HN)

Vladimír Benč, Spoločnosť pre zahraničnú politiku

Myslím si, že zažívame prirodzený vývoj, ktorý podmieňuje
vývoj cien potravín a ropy na svetových trhoch. Ceny rastú aj v iných
krajinách. Ten nárast cien nie je až taký vysoký. Dúfam, že je to len dočasný
jav a že na prelome roka by mohli ceny potravín klesať.

Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied

Čím je domácnosť chudobnejšia, tým má väčšiu spotrebu
potravín. Niektoré domácnosti preto môžu mať problémy, lebo ceny potravín
rástli viac ako priemerná inflácia. Ale nie je to vhodné riešiť formou
rozdávania naturálií. Skôr by som to riešil nejakými mimoriadnymi príplatkami
alebo zvýšením sociálnych dávok.

Juraj Karpiš,
analytik inštitútu INESS

Takýto krok by mal
byť vykonaný na základe analýzy. Ak tá ukáže, že dosahy rastúcich cien na
chudobné obyvateľstvo sú naozaj zásadné, sú aj lepšie cesty, aká bola zvolená.
Efektívnejšie by bolo zvýšenie dávok v hmotnej núdzi tým obyvateľom, ktorí sú
ohrození.

Marek Gábriš, analytik ČSOB

Riešenie, ktoré si vybrala premiérka Radičová, je jednou z
možností. Chcú to riešiť adresne. Druhou cestou môže byť zníženie sadzby DPH na
potraviny. Spôsobilo by to výpadok príjmov v štátnom rozpočte. Na druhej strane
nie je isté, či by sa nižšia sadzba DPH premietla aj do konečnej ceny potravín.

Hospodárske noviny,
23.2.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards