Študenti ešte platia viac (Hospodárske noviny)

Ako
pre Hospodárske noviny povedal dňa 23.2. 2011 Juraj Karpiš z INESS, na odvodoch
študentov by sa nemalo nič meniť.

Študenti ešte platia viac (Hospodárske noviny)

Premiérka Iveta Radičová sľúbila študentom nad 26 rokov,
ktorí sú od nového roka povinní platiť si zdravotné odvody, že toto opatrenie
zruší. Hoci študenti mali podľa nej prestať platiť zdravotné poistenie už v
apríli, zatiaľ neexistuje ani len návrh zmeny zákona. „Rokujeme s poradcami
pani premiérky a s poslancami za SDKÚ o podobe tohto návrhu. Zatiaľ nie je na
svete dohoda,“ tvrdí Katarína Zollerová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Rezort chce rušiť odvody pre študentov prostredníctvom zmeny
zákona o zdravotnom poistení. Meniť budú presne to, čo zaviedol zákon platný od
januára. „Predmetom úpravy bude definícia nezaopatreného dieťaťa – do akého
veku platí za študentov odvody štát,“ vysvetľuje Zollerová. Kedy, ani ako
definíciu v zákone upravia, nepovedala. Nie je teda zatiaľ jasné ani to, kedy
študenti nad 26 rokov prestanú platiť zdravotné odvody.

Už nie sú deti

Problém vznikol po novom roku, keď študenti denného štúdia
nad 26 rokov zistili, že budú musieť platiť zdravotné poistenie 46,06 eura mesačne.
V zákone sa totiž zmenila definícia nezaopatreného dieťaťa – nad 26 rokov už
nikto nie je dieťaťom, za ktoré by odvody platil štát.

Za normálnych okolností, teda keď mladý človek nastúpi na
vysokú školu v 19 rokoch, ukončí ju, keď má 24. Sú aj o rok mladší či starší
absolventi. Tí, ktorí končia školu až po 26-tke, si väčšinou štúdium predĺžili
napríklad neurobením skúšok, prerušením štúdia a podobne. Je však medzi nimi aj
niekoľko takých, čo napríklad študovali v zahraničí, pracovali alebo cestovali
a na štúdium nastúpili neskôr.

Juraj Karpiš,
analytik INESS, hovorí, že na odvodoch študentov by sa nemalo nič meniť. Na
otázku HN, či si myslí, že by študenti nad 26 rokov mali platiť odvody,
odpovedá jednoznačne: „Áno.“
„Niekde by hranica mala byť, 26-roční
študenti, ktorí pracujú, by tie odvody platiť mali. Treba to však posudzovať
podľa ich príjmu. Všetko by vyriešila odpočítateľná položka na odvody – kto
nemá príjem, ten by neplatil. Ak sa budú takýmto spôsobom zvýhodňovať študenti,
prestane ich to motivovať čo najskôr ukončiť štúdium a nájsť si prácu,“ tvrdí
Dušan Zachar z INEKO.

Radičovej riešenie nefunguje

Premiérka študentom odporučila, aby požiadali o dávku v
hmotnej núdzi, a tak obišli platenie zdravotného poistenia – ak totiž niekto
poberá túto dávku vo výške 60 eur, štát mu zaplatí aj zdravotné odvody. V
mieste trvalého bydliska treba navštíviť úrad práce a tam o dávku požiadať.

Podľa ohlasov čitateľov to však s touto dávkou vôbec nie je
jednoduché. Niektorí sa sťažovali, že im ju úrad práce nechcel priznať, žiadali
od nich papier zo súdu.

„V prípade študenta, ktorý sa neposudzuje spolu s rodičmi,
denným štúdiom sa pripravuje na svoje budúce povolanie a ešte nenadobudol
schopnosť sám sa živiť, teda vyživovacia povinnosť rodičov k nemu podľa zákona
o rodine trvá, sa zisťuje, či si uplatnil zákonný nárok na výživné od obidvoch
rodičov na súde,“ potvrdzuje Eva Spitzerová, riaditeľka odboru pomoci v hmotnej
núdzi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V zákone o pomoci v hmotnej núdzi je podľa nej ustanovené,
že ak si občan v hmotnej núdzi neuplatní zákonné nároky, nepovažuje sa za
občana v hmotnej núdzi a dávku ani príspevky nedostane.

Peter Hanák

Hospodárske
noviny, 23.2.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards