Najnižšia podpora v nezamestnanosti sa vypláca v okrese Svidník (Slov. rozhlas)

Richard
Ďurana z INESS komentoval pre Slovenský rozhlas dňa 16.2. 2011 výšku
podpory v nezamestnanosti na východe Slovenska a výšku tamojších
miezd. Nepovažuje za prekvapujúce, že v ekonomicky málo výkonnom regióne nedosahujú
mzdy také úrovne ako napríklad v Bratislave. Nedostatok kapitálu podľa
neho neumožňuje generovať vyššie mzdy.

Najnižšia podpora v nezamestnanosti sa vypláca v okrese Svidník (Slov. rozhlas)

Nezamestnaní v Bratislave poberajú priemernú mesačnú podporu
430 eur, ľudia bez práce na východe Slovenska, najmä vo svidníckom a
stropkovskom okrese, dostávajú polovicu z toho. Dôvodom nízkych podpôr sú nízke
platy. Ľudia z toho obviňujú podnikateľov. Odborníci ale tvrdia, že ide o
ekonomicky málo výkonný región. Téme sa venoval Maroš ČERNÝ.

Svidnícka pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá má vo svojej
pôsobnosti svidnícky a stropkovský okres vyplácala v minulom roku v priemere
najnižšiu podporu v nezamestnanosti. Riaditeľka komunikačného odboru ústredia
Sociálnej poisťovne Jana ĎURIAČOVÁ."Najnižšia priemerná dávka v
nezamestnanosti vo výške 218,84 centov bola aj minulý rok opäť vyplácaná
pobočkou Sociálnej poisťovne vo Svidníku. Vzhľadom na to, že v územnej
pôsobnosti pobočky Svidník boli v roku 2010 najnižšie vymeriavacie základy,
priemerná výška dávky bola najvyššia."

Naopak najvyššia priemerná dávka bola v minulom roku vyplácaná
v Bratislave a to bezmála 430 eur. Slovenský priemer je 292, 01 eur. Samotní
Svidníčania majú na vec takýto názor: "Veľmi málo sa venuje tunajším
podnikateľom, ktorí veľmi obchádzajú zákony, predovšetkým naďalej pretrváva tá
nedobrá vec, že vyplácajú priamo na ruku, ako mzdu pre jednotlivých pracovníkov
a im dávajú tú najnižšiu mzdu, z ktorej samozrejme, že po čase nebudú môcť ani
odísť do dôchodku; Podnikatelia si s nami robia, čo chcú. Proste nevyplácajú
zamestnancov. Oni majú veľké zisky a zamestnanci nemajú nič. Minimálnu mzdu im
dávajú; To je odraz toho, čo tu je, že aké sú u nás vysoké mzdy, tak aj
Sociálna tak platí."

Analytik Inštitútu
ekonomických a spoločenských analýz Richard ĎURANA tvrdí, že ide o ekonomicky
málo výkonný región."Myslím si, že je prirodzené to, že v ekonomicky málo
výkonnom regióne podnikatelia nedokážu generovať dostatočne vysoký zisk na to,
aby mohli vyplácať vyššie mzdy, alebo mzdy na podobnej úrovni, ako sú povedzme
v Bratislave. Tá výkonnosť regiónu je práve podmienená kapitálom, ktorý tam je
a ten kapitál tam práve prinášajú investori."

Podľa analytika Slovenskej akadémie vied Pavla KÁRÁSZA
nemožno vylúčiť v tomto regióne ani určitú mieru čiernej práce."Skúsenosti
ukazujú, že v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť a kde sú problémy s
ekonomickou výkonnosťou, tak tam je živná pôda pre širší rozvoj aj nelegálneho
zamestnávania."

Svidnícky a stropkovský región dlhodobo vykazuje mieru
nezamestnanosti na úrovni približne 20-tich percent.

Maroš Černý

Slovenský rozhlas, 16.2.2011

Zvukový
záznam si môžete vypočuť tu (od 8:10 min)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards