Mihál očakáva od správcov penzií vyššie zisky (Pravda)

K plánovaným
úpravám druhého piliera dôchodkového zabezpečenia sa pre Pravdu dňa 18.2. 2011
vyjadril Radovan Ďurana z INESS.

Mihál očakáva od správcov penzií vyššie zisky (Pravda)

Mladí ľudia si opäť budú povinne sporiť na penzie v druhom pilieri.
Kto sa pred vstupom do prvého zamestna nia nerozhodne pre žiadnu správcovskú
spoločnosť, automaticky bude pridelený tej, ktorá historicky najviac zhodnocuje
peniaze od ľudí. Navrhuje to minister práce Jozef Mihál.

Minister tak chce zároveň správcovské spoločnosti motivovať,
aby sa starali o vyššie zhodnotenie úspor. Od toho, aký zisk prinesú
sporiteľom, má závisieť aj výška poplatkov, ktorú si môžu za svoje služby od
ľudí účtovať. "Motivácia by mala spočívať v tom, že časť poplatkov by bola
nadviazaná na zhodnotenie majetku sporiteľov," vysvetlil Mihál. Ministrovi
sa totiž nepáči, že dôchodkové správcovské spoločnosti od svojho vzniku v roku
2005 ľuďom v priemere ročne ich vklady zhodnotili od pol do troch percent.
Inflácia sa pritom pohybovala od jedného do 4,5 percenta.

Porovnávanie nebude jednoduché Problematické by však mohlo
byť nastavenie objektívnych kritérií výnosnosti fondov. "Malo by to byť na
základe kritéria, ktorá zo správcovských spoločností dokázala historicky
vygenerovať najväčší zisk," dodal Mihál. Od roku 2005 najvyššie ročné
zhodnotenie nad tri percentá ponúka konzervatívny fond od Aegonu. V hodnotení
za posledný rok zasa vedie s viac ako 1,8–percentným ročným výnosom vyvážený
fond od VÚB Generali.

Automaticky získať čo najviac nerozhodnutých mladých ľudí je
pre správcovské spoločnosti zaujímavé. Za necelé tri posledné roky sa totiž do
druhého piliera prihlásilo len niečo nad 17–tisíc ľudí. Na trh práce vstúpilo
takmer 130–tisíc ľudí. V snahe motivovať správcovské spoločnosti k vyšším
výnosom cez nadviazanie časti poplatkov na zhodnotenie ich majetku, nevidí
analytik nič zlé. "Predpokladám, že
Mihál chce, aby časť odmeny DSS bola odvodená od zhodnotenia úspor, čo je
prijateľné," povedal Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských
analýz.

Správcovským spoločnostiam sa takáto motivácia nepáči.
"Ja osobne nebudem nadšený z toho, ak sa to zavedie. Vytvára sa tým obraz,
akoby sa správcovské spoločnosti doteraz nesnažili ľuďom zhodnocovať ich
úspory," reagoval Peter Socha, predseda Asociá cie dôchodkových
správcovských spoločností. Pre vyššie zhodnocovanie úspor podľa neho treba čo
najskôr obnoviť možnosť investovať do akcií.

Navrhovaný nový superakciový fond však nevidí veľmi
optimisticky. "Nemyslím si, že do tohto fondu začnú ľudia húfne vstupovať
a počítam, že presuny sa uskutočnia v jednotkách percent. Ak by to bolo viac,
bolo by to príjemné prekvapenie, ktoré by znamenalo, že ľudia viac uvažujú
dlhodobo, ako si myslím," dodal Socha.

"Keď pri štarte druhého piliera v roku 2005 si v
podstate 80 percent ľudí vybralo rastový fond, tak prečo, keď sa znovu vrátime
k tomuto modelu, by si tento fond nemal nikto vybrať," spýtal sa Mihál.
Nezáujem o nový akciový fond si minister nepripúšťa. Pred začiatkom krízy však
ľudia nemali toľko negatívnych informácií o poklese akcií a tiež niektoré
správcovské spoločnosti lákali sporiteľov sľubmi o nereálnych švajčiarskych
dôchodkoch. Takúto reklamu dnes kritizuje aj samotný minister.

Vytvorenie nového rizikovejšieho fondu nemá podporu ani u
všetkých odborníkov. "Vôbec
nerozumiem, prečo minister volí cestu vytvárania nového rizikového fondu,"
povedal Ďurana.
Ak sa totiž sporitelia už raz rozhodli pre rastové fondy,
nemusia sa podľa neho rozhodovať opäť. Uvoľniť podmienky investovania sa dá
jednoduchým zrušením povinnosti preplácať vzniknuté straty a predĺžiť polročnú
dobuhodnotenia ziskovosti fondov. "Vláda
môže tiež vytvoriť predpoklady na garantovaný fond, do ktorého by mohli
sporitelia prestúpiť, ak by nemali záujem o rizikové fondy," dodal Ďurana.

V ňom by správcovské spoločnosti aj naďalej zo svojich peňazí hradili prípadné
straty.

Navyše kritická je k vytvoreniu superakciového fondu bývalá
ministerka práce Viera Tomanová. "Je tam vysoké riziko a žiadna ochrana
pre prípad, že sporitelia prídu o peniaze," myslí si Tomanová. Upozorňuje
najmä na to, že problém budú mať sporitelia, ktorí zažijú podobný prepad akcií
ako v roku 2008. "Čo keď to príde práve v čase, keď sporiteľ bude musieť
prestúpiť do menej rizikového fondu," podotýka Tomanová. V konzervatívnom
fonde totiž už sporiteľ stratu získanú na akciách nikdy nedobehne.

Česká ekonómka Markéta Šichtářová tiež upozorňuje na to, že
na Slovensku ani v Česku sa nediskutuje o iných formách zabezpečenia sa na
starobu. "Vôbec sa neuvažuje nad tým, že konkurencia penzijnému fondu sa
zavádza tým, že ľudia si sporia cez stavebné sporenie, alebo pomocou hypotéky
si kúpia dom, ktorý v starobe môžu predať a takto sa zabezpečiť," navrhuje
Šichtářová.

Branislav Toma

Pravda,
18.2.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards