Povinný pilier pre mladých pomôže (Hospodárske noviny)

Radovan
Ďurana z INESS upozorňoval pre Hospodárske noviny dňa 10.2. 2011 na riziká
nastavenia prvého dôchodkového piliera.

Povinný pilier pre mladých pomôže (Hospodárske noviny)

Opätovné zavedenie povinného
vstupu pre mladých ľudí do druhého piliera, ktoré presadzuje rezort práce, by
malo pomôcť zlepšiť situáciu v Sociálnej poisťovni. Zhodujú sa na tom
analytici. „Takýmto spôsobom je možné
zvýšiť účasť sporiteľov v druhom pilieri, a teda zvýšiť ich záujem o výšku
dôchodkového zabezpečenia a znížiť stratu priebežného piliera,“ konštatuje
analytik INESS Radovan Ďurana. Súčasné nastavenie prvého piliera je vysoko
deficitné. „Ak by všetci poistenci ostali iba v prvom pilieri, je pravdepodobné,
že ten by im nebol schopný vyplatiť sľubované dôchodky,“ upozorňuje.

Hospodárske
noviny, 10.2. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards