Sociálnu poisťovňu zachránia mladí v druhom pilieri (TASR)

Radovan
Ďurana z INESS komentoval pre TASR dňa 9.2. 2011 súčasné nastavenie prvého
piliera dôchodkového zabezpečenia. Ako uviedol, ak by všetci poistenci ostali
iba v prvom pilieri, je pravdepodobné, že ten by im nebol schopný vyplatiť
sľubované dôchodky.

Sociálnu poisťovňu zachránia mladí v druhom pilieri (TASR)

Súčasné nastavenie prvého piliera je podľa analytika INESS Radovana
Ďuranu vysoko deficitné.

Opätovné zavedenie povinného
vstupu pre mladých ľudí do druhého piliera, ktoré presadzuje rezort práce, by
malo pomôcť zlepšiť situáciu v Sociálnej poisťovni (SP). Zhodli sa na tom
analytici, ktorých oslovila TASR.

"Takýmto spôsobom je možné zvýšiť účasť sporiteľov v druhom
pilieri, a teda zvýšiť ich záujem o výšku dôchodkového zabezpečenia a znížiť stratu
priebežného piliera," konštatuje analytik INESS Radovan Ďurana.

Ako ďalej vysvetľuje, súčasné
nastavenie prvého piliera je vysoko deficitné. "Ak by všetci poistenci ostali iba v prvom pilieri, je
pravdepodobné, že ten by im nebol schopný vyplatiť sľubované dôchodky,"
upozorňuje.

Analytik INEKO Peter Goliáš
dodáva, že rast počtu sporiteľov je dôležitý pre dlhodobú udržateľnosť
priebežného piliera. "Prvý pilier
je deficitný a bez parametrických a koncepčných zmien bude viesť čoskoro k
vysokým deficitom. Druhý pilier nevyhnutne znižuje príjmy prvého, avšak to sú
nevyhnutné náklady, ak chceme znížiť výšku deficitu prvého piliera v
budúcnosti," vysvetľuje Ďurana.

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny (MPSVR) SR okrem povinného vstupu pre mladých plánuje napríklad
aj vymedziť náklady a poplatky, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku v
dôchodkovom fonde. "Súčasná vláda sa rozhodla napraviť chyby spôsobené jej
predchodcami, chce druhý pilier sfunkčniť," uviedla pre TASR Daniela
Šulcová z mediálneho oddelenia rezortu.

Od septembra tohto roka, teda
plánovanej účinnosti novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, sa má
upraviť aj obmedzenie pri investovaní v dôchodkových fondoch. Do návrhu zmien
ministerstvo premietlo aj avizovanú možnosť pre sporiteľov, a to rozloženie
sporenia do dvoch fondov.

"V druhom pilieri treba
pripraviť také zmeny, ktoré budú motivovať dôchodkové správcovské spoločnosti k
investíciám aj do dlhopisov a akcií. Sporitelia tak získajú šancu na vyššie
výnosy," podotýka Goliáš. Podľa
Ďuranu by sa malo zmeniť nastavenie odmeňovania správcov fondov, pričom ich
odmeňovanie by malo korešpondovať s administratívnymi nákladmi na správu a s
nákladmi na manažment investícií.

Pripravovanú novelu zákona o
starobnom dôchodkovom sporení, ktorá má za úlohu zabezpečiť stabilizáciu
druhého piliera, by mala prerokovať vláda 27. apríla tohto roka. Podľa plánu
rezortu má začať platiť od septembra 2011.

TASR

Hospodárske
noviny, 9.2.2011
SME,
9.2.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards