Alternatívne náklady

Neustále
upozorňujeme na to, že politici môžu peniaze na realizáciu každého sľubu (či už
ide o výstavbu národného štadióna alebo vianočné dôchodky) získať peniaze
v zásade len tromi spôsobmi.

Alternatívne náklady

1) Zvýšením dane, 2) požičaním si (teda zvýšením zadlženia)
alebo 3) presunutím vládnych výdavkov z jedného sektora do druhého (pre
jednoduchosť budeme abstrahovať od monetárnych nástrojov - inflácie). Často
poukazujeme na to, že napríklad poskytovaním investičných stimulov pre vybrané
podniky budú tieto prostriedky chýbať napríklad v školstve či
zdravotníctve. Bežný človek si však vie túto úvahu materializovať len ťažko. Musí
prísť bod varu v podobe zásadného škrtu jedného sektora, aby to začalo
kypieť - napríklad v podobe petície.

Takým príkladom je rozhodnutie vlády nedať slovenskej vede
120 miliónov eur a premiestniť ich na výstavbu infraštruktúry.

Predseda SAV zdôraznil,
že za 120 mil. €, ktoré sa berú slovenskej vede – vychádzajúc z medializovanej
hodnoty nákladov na výstavbu 1 km diaľnic na Slovensku – sa postaví približne 7
– 8 km diaľnic, avšak pre vedu to znamená 30% krátenie prostriedkov na roky
2011 – 2015.“

Viac sa o proporciách verejných financií dozviete
na našom portáli Cena štátu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards