Alternatívne náklady

Neustále
upozorňujeme na to, že politici môžu peniaze na realizáciu každého sľubu (či už
ide o výstavbu národného štadióna alebo vianočné dôchodky) získať peniaze
v zásade len tromi spôsobmi.

Alternatívne náklady

1) Zvýšením dane, 2) požičaním si (teda zvýšením zadlženia)
alebo 3) presunutím vládnych výdavkov z jedného sektora do druhého (pre
jednoduchosť budeme abstrahovať od monetárnych nástrojov - inflácie). Často
poukazujeme na to, že napríklad poskytovaním investičných stimulov pre vybrané
podniky budú tieto prostriedky chýbať napríklad v školstve či
zdravotníctve. Bežný človek si však vie túto úvahu materializovať len ťažko. Musí
prísť bod varu v podobe zásadného škrtu jedného sektora, aby to začalo
kypieť - napríklad v podobe petície.

Takým príkladom je rozhodnutie vlády nedať slovenskej vede
120 miliónov eur a premiestniť ich na výstavbu infraštruktúry.

Predseda SAV zdôraznil,
že za 120 mil. €, ktoré sa berú slovenskej vede – vychádzajúc z medializovanej
hodnoty nákladov na výstavbu 1 km diaľnic na Slovensku – sa postaví približne 7
– 8 km diaľnic, avšak pre vedu to znamená 30% krátenie prostriedkov na roky
2011 – 2015.“

Viac sa o proporciách verejných financií dozviete
na našom portáli Cena štátu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards