Švajčiarske dôchodky nebudú (Pravda)

K výnosom
z II. piliera dôchodkového zabezpečenia sa pre Pravdu vyjadril dňa 2.2.
2011 Radovan Ďurana z INESS. Existuje podľa neho historická skúsenosť,
podľa ktorej sa výnos akciových trhov v USA dlhodobo držal nad šesť percent
ročne. Zároveň podľa neho nie je dôvod spochybňovať schopnosť trhovej ekonomiky
zvyšovať produktivitu práce i kapitálu a tvoriť tak výnosy v budúcnosti.

Švajčiarske dôchodky nebudú (Pravda)

Súkromný druhý dôchodkový pilier nebol vlani pre ľudí
najvýhodnejší. Sporitelia si v ňom zhodnotili úspory v priemere len o niečo nad
jedno percento.

Lepšie dopadli tí, čo si sporia v treťom doplnkovom
dôchodkovom pilieri. Zarobili v priemere takmer dve percentá. Najhoršie peniaze
zhodnocuje Sociálna poisťovňa, ktorá síce ponúka istotu, ale zarába
"len" pri asi polpercentných úrokoch.

Tretí dôchodkový pilier na rozdiel od zvyšných dvoch vlani
ťažil z toho, že mohol investovať do rizikových akcií. Tie ponúkajú lepšie
výnosy, ale za cenu vyššieho rizika.

Možnosť investovať do akcií spoločnostiam v druhom pilieri
minulá vláda Roberta Fica cez krízu zamedzila. Súčasná vláda to ide zmeniť.
Správcovské spoločnosti však upozorňujú, že ľudia by nemali mať prehnané
očakávania.

"Bolo chybou, keď niektoré spoločnosti v minulosti
hovorili pri druhom pilieri o možnosti získania švajčiarskych dôchodkov. To je
nereálne," hovorí Viktor Kouřil, podpredseda asociácie dôchodkových
správcovských spoločností.

"Existuje vyhláška, podľa ktorej môžeme projektovať
zisk maximálne do výšky päť percent pri akciových fondoch, pri vyvážených do
3,5 percenta a pri konzervatívnych do dvoch percent," dodal predseda
asociácie Peter Socha.

Na potrebu zreálniť očakávania ľudí o výške ich budúcich
výnosov z druhého piliera upozorňuje aj ministerstvo práce vo svojej analýze,
ktorou sa bude zaoberať vláda.

V treťom pilieri v minulom roku najviac zhodnotila peniaze
ľudí Tatra banka pri rastovom príspevkovom fonde o 6,04 percenta za rok. Pri
trojročnom hodnotení iného fondu však už taká úspešná nebola. Zaistený
príspevkový fond bol za posledné tri roky v strate – 1,53 percenta.

"Skutočnosť, že spomínaný fond je za tri roky v mínuse,
je spôsobená negatívnou výkonnosťou vo výške mínus 10,86 percenta v roku
2008," povedal Peter Jánošov z DDS Tatra banky. Za prudkým poklesom tak
stojí hlavne prepad cien akcií.

"Táto skutočnosť ovplyvnila výkonnosť všetkých
doplnkových dôchodkových fondov v závislosti od podielu akciových investícií v
ich portfóliách," spresnil Jánošov.

Až za tretím pilierom skončil vlani vo výnosnosti druhý
pilier. Správcovské spoločnosti však upozorňujú, že systémy si nekonkurujú, ale
sa dopĺňajú. "Zmyslom je rozdeliť riziko tak, že v budúcnosti bude časť
dôchodku vyplácať štát a časť dôchodkové správcovské spoločnosti," dodal
Kouřil.

Celkovo sa tento rok výnosy druhého piliera pohybovali okolo
jedného percenta. Rovnaké zhodnocovanie peňazí pri všetkých fondoch spôsobila
povinnosť správcovských spoločností uhradiť prípadné straty zo svojho.
Dôchodkové správcovské spoločnosti tak prestali investovať do akcií a zamerali
sa na menej výnosné, no bezpečnejšie dlhopisy. Nová vláda avizovala v tomto
roku zavedenie nového super akciového fondu. V jeho prípade by už DSS nemuseli
uhrádzať prípadné straty a znova by tak mohli investovať do akcií. Plánované
výnosy by však aj tak zrejme nemali byť vyššie ako päť percent ročne.

Podľa analytikov neexistuje možnosť, ako spoľahlivo úročiť
budúce výnosy v období pätnásť až tridsať rokov. "Existuje historická skúsenosť, podľa ktorej sa výnos akciových
trhov v USA dlhodobo držal nad šesť percent ročne," povedal Radovan Ďurana
z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Zároveň podľa neho nie je
dôvod spochybňovať schopnosť trhovej ekonomiky zvyšovať produktivitu práce i
kapitálu a tvoriť tak výnosy v budúcnosti.
Najmenej úročné boli v minulom
roku peniaze odvedené do prvého piliera. "Sociálna poisťovňa ;ako
verejnoprávna inštitúcia môže mať otvorené bankové účty len v Štátnej
pokladnici, ktorá stanovuje aj percentuálne sadzby úrokov," povedala Jana
Ďuriačová, riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Všetky tieto
peniaze sú následne používané na výplatu dávok a minulý rok Sociálna poisťovňa
na úrokoch zarobila 156 139 eur.

Branislav Toma

Pravda,
2.2. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards