Odvody sa budú platiť aj z dividend (Hospodárske noviny)

Platenie
zdravotných odvodov z dividend je podľa Juraja Karpiša z INESS nespravodlivé. Zisk
je podľa neho iná ekonomická kategória ako mzda. Podnikateľ neustále podstupuje
riziko, preto by jeho podiel na zisku, kvôli ktorému spomínané riziko
podstúpil, nemal byť zaťažený ďalšími odvodmi, uviedol dňa 31.1. 2011 pre
Hospodárske noviny.

Odvody sa budú platiť aj z dividend (Hospodárske noviny)

Všetci, ktorým firma vyplatí dividendy, budú musieť časť z
tejto sumy odviesť aj zdravotným poisťovniam. Sadza poistného pri dividendách a
podiele na zisku nie je klasických 14 percent ako pri zamestnaní alebo
podnikaní. Je nižšia - pohybuje sa len na úrovni 10 percent z vyplatených
peňazí.                  

Platenie zdravotných
odvodov z dividend je podľa analytika Juraja Karpiša Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz nespravodlivé. "Zisk je iná ekonomická kategória ako
mzda. Podnikateľ neustále podstupuje riziko, preto by jeho podiel na zisku,
kvôli ktorému spomínané riziko podstúpil, nemal byť zaťažený ďalšími odvodmi,“
tvrdí ekonóm.

Nové povinnosti

Zdravotné poistenie z príjmu z dividend sa bude platiť v
rámci ročného zúčtovania, nie preddavkami každý mesiac. Tento ročný
"sumár“ sa podáva za uplynulý rok. Keďže novinka platí od januára a
podiely zo zisku za tento rok budú spoločnosti vyplácať až v roku 2012,
poistenie z dividend zaplatia všetci prvýkrát až v roku 2013.

Cena práce spoločníkov, akcionárov, štatutárnych zástupcov
či iných, ktorým sa vyplácajú podiely zo zisku, pre podnik nestúpne a nevzniknú
mu ani žiadne dodatočné náklady. "Odvody platí len ten, komu sú vyplatené
peniaze z dividend, a nie ten, kto ich vypláca,“ upozorňuje Ľubica Dumitrescu,
manažérka na oddelení daní spoločnosti Deloitte Slovensko.

Výpočty a hranice

Výška zdravotného poistenia sa vypočíta ako 10 percent z
vymeriavacieho základu. "Za vymeriavací základ pre dividendy sa považuje
príjem, ktorý presiahne sumu 44,2 percenta z priemernej mesačnej mzdy za
kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Za tento rok
je to 329,06 eura,“ spresňuje Peter Bohuš, manažér daňového oddelenia
spoločnosti KPMG. Zdravotné odvody z dividend sa teda budú platiť, až keď ich
suma presiahne túto minimálnu hranicu. Ak niekto dostane vyplatené podiely,
ktoré túto sumu nedosahujú, neplatí. Keď je niečí podiel na zisku vo výške 1
000 eur, na odvodoch do zdravotnej poisťovne tak zaplatí 100 eur.

Pri platení zdravotných odvodov z dividend existuje aj
maximálny ročný vymeriavací základ - akýsi strop. Je to 36-násobok priemernej
mzdy. Po jeho prekročení už odvody nerastú. Pre tento rok je to hranica 26 802
eur. Čiže, ak niekto dostane vyplatených 30-tisíc eur ako svoj podiel, zdravotné
odvody zaplatí len z maximálnej sumy 26 802 eur, čo predstavuje 2 680 eur.

Zložité "kľučky“

Niektorí štatutári budú chcieť odvodovú povinnosť obchádzať,
ale bude to zložité. Ako vysvetľuje Ľubica Dumitrescu, "nepôjde to
jednoducho napríklad ani pri rozdelení dividend. Dividenda sa nemôže vyplácať
hocikomu - len akcionárovi alebo členovi štatutárneho orgánu či zamestnancovi.
Aby bol z rozdelenia týchto ziskov nejaký benefit, potom by to bolo nutné
rozdeliť na veľa osôb“.

Martina Magicová

Hospodárske
noviny, 31.1. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards