INESS: Neefektívne výdavky by sa nemali financovať vyššími daňami (SITA, Pravda,

Zvyšovanie
daňového zaťaženia, ktoré má pomôcť ozdraviť verejné financie, nie je podľa
Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS vhodným nástrojom na riešenie
súčasnej situácie vo verejných financiách, uviedla agentúra SITA dňa 3.1. 2010.

INESS: Neefektívne výdavky by sa nemali financovať vyššími daňami (SITA, Pravda,

Zvyšovanie daní totiž podľa inštitútu de facto ospravedlňuje
rast neefektívnych výdavkov v predchádzajúcom období. "Primeranou reakciou
na tento rast by malo byť razantnejšie znižovanie verejných výdavkov," uvádza
v zverejnenej analýze analytik inštitútu Radovan Ďurana. Rast daňových sadzieb
je podľa INESS neakceptovateľný, ak má v konečnom dôsledku zabezpečovať
financovanie predchádzajúceho prudkého rastu neefektívnych výdavkov verejného
sektora.

Slovensko v roku 2009 hospodárilo s celkovým deficitom
verejných financií na úrovni 7,9 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
INESS upozorňuje, že tento deficit bol predovšetkým dôsledkom expanzívnej
výdavkovej politiky, ktorá vyústila do najvyššieho medziročného rastu výdavkov
v Európskej únii. "Vysoký rast výdavkov v rokoch 2008 a 2009 nevyplýval z
prijatia reforiem, či systémových zmien, ktoré by hmatateľne zvýšili kvalitu a
rozsah verejných služieb," dodáva inštitút.

Deficitné rozpočtovanie sa podľa inštitútu stalo v roku 2009
štandardom v krajinách Európskej únie. Kým v roku 2008 zaznamenalo prebytok
osem krajín, v roku 2009 už žiadna a viac ako 16 krajín vytvorilo deficit vyšší
ako 5 % HDP. Slovenská republika tak nebola výnimkou. Napriek tomu je deficit
verejných financií Slovenska v roku 2009 podľa INESS poučný. Obrovský
medziročný nárast výdavkov štátu v roku 2009 o viac ako 15 % bol podľa
inštitútu hlavne dôsledkom expanzívnej fiškálnej politiky vtedajšej vlády
Roberta Fica. "Vláda jednoducho zvýšila financovanie viacerých sektorov
verejného systému, napr. vzdelávanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a mzdy
takmer všetkých verejných zamestnancov. Zväčšeniu objemu financovania však
nepredchádzali štrukturálne reformy, preto výsledkom nie je vyššia pridaná hodnota
a lepšie služby pre daňových poplatníkov. Konečný deficit je tak príkladom
neschopnosti prispôsobiť výdavky zmeneným ekonomickým podmienkam, obzvlášť
očakávanej budúcej stagnácii daňových príjmov," upozorňuje INESS.

Kabinet Ivety Radičovej si stanovil ako jednu zo svojich
priorít ozdraviť verejné financie a znížiť v tomto roku deficit verejných
financií z vlaňajších očakávaných takmer 8 % HDP na úroveň 4,9 % výkonu
ekonomiky. Ministerstvo financií pripravilo v rámci ozdravného balíčka viacero
opatrení tak na príjmovej stránke ako aj na výdavkovej stránke rozpočtu. Rezort
napríklad na zvýšenie príjmov pripravil zvýšenie niektorých spotrebných daní,
zrušenie viacerých výnimiek v zdaňovaní príjmov, či dočasné zvýšenie základnej
sadzby dane z pridanej hodnoty na 20 %.

Pravda,
3.1.2011
, SME,
3.1.2011

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards