Euro sa otriasa v základoch: Prežije spoločná mena rok 2011? (Nový Čas)

Súčasné
usporiadanie eurozóny nie je pre nás výhodné, povedal pre Nový čas dňa 3.1.
2010 Juraj Karpiš z INESS. Hrozí podľa neho, že zaplatíme časť účtu za záchranu
bánk v iných krajinách. Napriek tomu, že účet za ozdravenie slovenských bánk v
roku 2001 sme si museli uhradiť sami.

Euro sa otriasa v základoch: Prežije spoločná mena rok 2011? (Nový Čas)

O finančnú pomoc požiadali krajiny
ako Grécko či Írsko. Podľa analytika však môže stabilitu ohroziť, keď začne mať
problémy väčšia krajina.

Je vo hviezdach, či eurozóna pod
takýmto tlakom prežije rok 2011 kompletná. Už vlani sa šepkalo, že niektoré
krajiny jednoducho vystúpia.

Eurozóna vznikla v roku 1999 a
momentálne má 17 členov. Slovensko sa stalo členom eurozóny v roku 2009. „Eurozóna sa od nášho vstupu zásadne
zmenila. Dlhová kríza v EÚ a hrozba gréckeho bankrotu viedli k vytvoreniu
eurovalu. Za nezodpovednú politiku jednej krajiny tak majú platiť aj ostatné,
niekedy dokonca chudobnejšie krajiny,“ tvrdí Juraj Karpiš z ekonomického
inštitútu INESS.
Dodáva, že takéto
usporiadanie eurozóny nie je pre nás výhodné. „Hrozí, že zaplatíme časť účtu za
záchranu bánk v iných krajinách. Napriek tomu, že účet za ozdravenie
slovenských bánk v roku 2001 sme si museli uhradiť sami,“ hovorí analytik
.

Eurozónu teda čaká ťažký rok. „Problémy Írska ukázali, že tzv. Grécka
kríza nebola iba iracionálnym výkyvom súkromných trhov. Ide o zásadné problémy
bankového systému eurozóny a súkromní investori majú vážne obavy ohľadom
schopnosti niektorých krajín eurozóny v budúcnosti splácať svoje záväzky,“
myslí si Karpiš. Za vydarený nepovažuje ani nástroj pomoci tzv. euroval. „Aj
napriek jeho existencii došlo k dramatickému rastu rizikových prirážok a prvé
krajiny už žiadajú o pomoc z jeho zdrojov, napriek tomu, že sa predpokladalo,
že ho nikdy nebude nutné použiť. Problém nastane v prípade, ak o pomoc z
eurovalu požiada väčšia krajina, ako napríklad Španielsko alebo Taliansko,“
povedal Karpiš.

Hlavným ťahúňom pomoci
krachujúcim krajinám je Nemecko. Ak sa tento „sponzor“ rozhodne v pomoci
nepokračovať, môže to destabilizovať eurozónu a ohroziť samotnú existenciu
eura.

Slavomíra Ďurišová

Nový
Čas, 03.01.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards