Ako OMT zachraňovalo

Prvé „krízové zákroky“ Európskej centrálnej banky prišli už v lete 2007 kedy k pádu Lehman Brothers a masovému rozšíreniu povedomia o vážnej finančnej kríze chýbal viac než rok. V prých rokoch bola kríza najmä o finančných inštitúciach. Až v roku 2010, keď vyšiel najavo katastrofálny stav gréckych verejných financií, sa zlomilo tabu – a zrazu bola na svete dlhová kríza. Celý rad európskych štátov začal mať náhle problémy financovať sa na trhoch.

 Ako OMT zachraňovalo

ECB na finančnú a dlhovú krízu reagovala postupne troma skupinami opatrení. Najskôr do systému tlačila likviditu cez programy dlhodobých pôžičiek finančným inštitúciám (TLTRO), následne prišla so sľubom záruk na štátne dlhopisy (OMT) a nakoniec operáciami, zameranými na vyvolanie cenovej inflácie a zvýšené úverovanie súkromnému sektoru (cieľené LTRO, nákup aktív – kvantitatívne uvoľnovanie).

Práve OMT sa ukázalo ako kľúčovým momentom v dlhovej kríze, keď sa podarilo na dlhšiu dobu znížiť výnosy problémových dlhopisov. Ako vidieť na obrázku, znázorňujúcom pohyby CDS (teda akéhosi poistenia dlhopisov). Pohyb hore na ose Y znamená nárast ceny tohto poistenia a teda vyššie vnímané riziko (talianskych) štátnych dlhopisov. Vidno obrovský skok hore medzi rokmi 2010-2011, potom veľmi mierne upokojenie po spustené LTRO. To však bolo prakticky vymazané v lete 2012, keď strach z talianskych dlhopisov opäť narástol.Vyhlásenie OMT tieto obavy opäť poslalo do úzadia.

Ako budú tieto grafy vyzerať o rok? Politická nestabilita a očakávaný obrat ECB znamená dnes pre taliansku vládu najvyššie úroky na dlhopisoch za posledných 2,5 roka.

Zdroj: European Monetary and Financial Outlook 19 April 2017, Peter Praet

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards