Odborníci hodnotia programy politických strán: Kto ponúka najlepšie riešenia? (Nový čas)

 Nový čas zverejnil 22.2.2016 rebríček hodnotenia programov strán s hodnotením ekonomickej stránky od INESS. 

Odborníci hodnotia programy politických strán: Kto ponúka najlepšie riešenia? (Nový čas)

 Biblia, podľa ktorej by si mali ľudia vedieť vybrať, ale často aj prázdne sľuby bez reálneho základu! Presne tak označujú politickí analytici predvolebné programy strán.

Aj pred týmito voľbami zverejnili desiatky strán hesiel a plánov na zmeny v slovenskej spoločnosti v rokoch 2016 - 2020. S odborníkmi sme dôsledne preskúmali volebné programy 8 strán s najvyššími preferenciami pre tri kľúčové oblasti - ekonomika, zdravotníctvo a vzdelávanie. Programy ktorých strán považujú analytici za najlepšie?

Školstvo
Hodnotí politológ Tomáš Koziak:

1. Sieť

2. SaS

3. OĽaNO

4. Most-Híd

Sieť

Má najlepšie vypracovaný program pre školstvo. Ako jediní chcú dostupnosť predškolského vzdelávania. Páči sa mi, že chcú posilniť postavenie učiteľa aj s odborným servisom. Je to originálne, zaujímavé a potrebné.

SaS

Veľmi dobrá je ich myšlienka o začiatku povinnej školskej dochádzky, ktorá je dôležitá hlavne v sociálne znevýhodnených oblastiach. Oproti programom iných strán je to niečo navyše. Pozdáva sa mi, že chcú slobodný výber učebníc a mienia otvoriť trh s učebnicami, aby učitelia boli spokojnejší. Vyzdvihol by som aj ich zrušenie kreditového systému, ktorý učitelia veľmi nechcú.

OĽaNO

Treba oceniť, že školstvo je ich politická priorita. Toto doteraz chýbalo každej vláde. Nikto školstvo nebralo ako prioritu. Dobré je aj nasmerovanie dlhodobej vízie, akí študenti nám vlastne budú vychádzať zo škôl. Ani jedna vláda s tým doteraz nepohla a bez zmysluplnej vízie nemôže byť kvalitné školstvo.

Most-Híd

Zvýšenie platov učiteľov chcú všetci, ale Most chce navyše podporiť aj odbornú prax, pretože školy by naozaj mali vychovávať komplexných absolventov. Oceňujem ich návrhy na sociálne štipendiá, pretože veľa dobrých študentov nemôže ísť do školy, pretože rodičia na to nemajú.

Ekonomika.

Hodnotí INESS:

1. SaS

2. SKOK

3. KDH

4. Most-Híd

5. Sieť

 

SaS

Saskári ponúkajú veľa ekonomických opatrení, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť krajiny. Na maximálne ocenenie ich programu však musíte byť fanúšikom odvodového bonusu.
Čitateľa asi neprekvapí frontálne znižovanie daní a odvodov, na suchu neostala ani zrážková daň. Vyzdvihujeme úmysel nahradiť nezmysel s názvom „hrubá mzda“ superhrubou mzdou.
Odvodové zmeny sa tradične nesú v znamení postupného zavedenia leitmotívu SaS-ky – odvodového bonusu.
Strana navrhuje mnoho opatrení na zjednodušenie administratívy daní, ale aj daňového účtovania: predĺženie lehoty na dodanie dokumentácie, slobodné uplatnenie daňovej straty.
KDH

Ekonomickým záležitostiam je venovaných celkovo alebo čiastočne viacero kapitol, čo na jednej strane zabezpečilo bohatosť návrhov, na strane druhej sa nám zdali nie vždy úplne zosúladené. Zamrzí, že program odignoroval európske ekonomické záležitosti.
Dane a odvody: Túto oblasť musíme pochváliť. Obsahuje viac ako dve desiatky opatrení: zníženie firemnej dane, zrušenie odvodov z dividend, zrušenie registračného poplatku pre motorové vozidlá a ďalšie.
Podpora podnikania a zamestnávania: Sú tu viaceré pozitívne opatrenia: DPH až po zaplatení faktúr pre všetkých, skrátenie zadržiavania peňazí pri kontrolách, zvýšenie stropu na podávanie mesačného priznania DPH a ďalšie.
Most-Híd

Veľmi slušná je podpora podnikania a zamestnávania, čakali sme však trocha komplexnejší prístup k daniam a odvodom. Aj tu absentujú postoje k viacerým konkrétnym európskym ekonomickým otázkam.
Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zhruba na úroveň bývalej vlády, zároveň zrušenie odvodov z dividend a osobitného odvodu. Objavuje sa odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmové skupiny. Doplniť by sa to však ešte dalo napríklad zrušením registračného poplatku pre motorové vozidlá.
Jednotný výber daní, jedno priznanie, kontakt na jednom mieste, rovnako tak zrušenie nezmyselnej pracovnej zdravotnej služby.
Sieť

Oproti svojim priamym konkurentom ponúka Sieť menej objemu, obsahovo sa odlišuje väčším príklonom k zvýhodňovaniu rodín s deťmi. Hodnotným bonusom je časové rozčlenenie opatrení.
Zníženie odvodového zaťaženia o 500 eur na každého zamestnanca a SZČO. Zamestnávateľ si bude môcť znížiť odvody na maximálne 50 zamestnancov, teda do 25 000 eur ročne. Príjmová daň sa má znížiť pre „pracujúce rodiny“.
Podpora podnikania a zamestnávania: Ani tu nechýba koniec daňových licencií, dobrovoľné gastrolístky, preškoľovanie vodičov, úroky na zadržanú daň, koncesionárske poplatky a zjavuje sa aj forma licencií pre živnostníkov.

Zdravotníctvo

Hodnotí HPI, analytik Tomáš Szala

1. Most-Híd

2. SaS

3. KDH

4. Sieť

Most-Híd

Tento program nie je určený bežnému voličovi. Napísaný je tak odborne, že to už asi odbornejšie ani nešlo. Ale vecne je to napísané správne. Strana neponúka žiadne prevratné riešenia, ale dôsledne formuluje evolučné zmeny na zlepšenie systému.

SaS

„Zdravotnícky rezort patrí k tým, v ktorých ešte prežívajú zvyšky socializmu.“ Úvodná veta programu si zaslúži, aby sme ju tu uviedli. Navrhované opatrenia sú jasným pravicovým prístupom k riešeniam takto zadefi novaného problému. Zaujali nás tieto zámery: zrušenie centrálnej regulácie miezd v zdravotníctve , transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, otvorenie diskusie o rozdelení a predaji Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A ešte jeden: zavedenie skutočnej generickej preskripcie, teda predpisovania liekov výlučne generickým názvom.

KDH

Program je prehľadne štruktúrovaný – jasne odlišuje, čo sú ciele a čo sú nástroje na ich dosiahnutie. Z odbornej stránky mu niet čo vytknúť. Navrhované inovácie zahŕňajú poistné plány, motiváciu poistencov k spoluzodpovednosti za zdravie, poradenstvo pre chronických pacientov či bezplatný objednávkový systém do ambulancií. Hnutie si uvedomuje náročnosť presadzovania systémových zmien a konštatuje potrebu prijatia „širokej zhody na základnom smerovaní slovenské- ho zdravotníctva v strednodobom horizonte“.

Sieť

V programe dominujú stranícke priority: hmotná zodpovednosť verejných činiteľov a zákaz schránkových fi riem. Strana správne poukazuje na konkrétne problémy a navrhuje ich riešenia: čakacie zoznamy, lepšia úprava minimálnej siete, zverejňovanie informácií o kvalite. Zaujímavý návrh: umožnenie predaja niektorých voľnopredajných liekov aj mimo lekárne.

Nový čas, 22.2.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards