Čo najviac pohne ekonomikou v roku 2017 (Trend)

 Juraj Karpiš sa  vyjadril pre Trend ohľadom faktorov, ktoré majú potenciál výrazne ovplyvniť slovenskú ekonomiku v roku 2017 v článku zo dňa 30.12.2016

Čo najviac pohne ekonomikou v roku 2017 (Trend)

 Anketová otázka TREND.sk pre ekonomických analytikov bola pomerne otvorená: Ktorý faktor vo svetovom alebo domácom hospodárstve dokáže podľa vás najviac zahýbať dynamikou slovenskej, ale i svetovej ekonomiky v budúcom roku? Inými slovami, ktoré trendy alebo udalosti by sme mali v budúcom roku najostrejšie sledovať?

Prečítajte si exkluzívne prognózy TRENDU Slovensko a svet v roku 2017

Jan Fidrmuc, hlavný ekonóm Úradu vlády SR

"Politický model vo vyspelom svete sa mení. V povojnovom období vyspelé krajiny veľa získali z ekonomickej integrácie: medzi sebou a tiež s menej rozvinutými krajinami. Nezískal každý jednotlivec, ale zisky z integrácie a globalizácie boli dostatočne vysoké na to, aby kompenzovali straty pre tých, ktorí sa na tých ziskoch nepodieľali. Toto obdobie sa teraz končí.

Vo vyspelých krajinách, medzi ktoré radím aj Slovensko, majú perspektívu profitovať z ďalšej integrácie prevažne mladí, vzdelaní a kvalifikovaní. Perspektívu stratiť majú skôr menej kvalifikovaní, skôr muži ako ženy, a starší ľudia. Brexit a víťazstvo D. Trumpa sú dôsledkom tejto zmeny. [...]

Dôsledky pre Slovensko a svet sú rastúci politický odpor voči ekonomickej integrácii (aj v rámci EÚ), odpor proti voľnému obchodu a proti migračným tokom. Následkom toho sa dá očakávať rastúca podpora nacionalistických a extrémne-pravicových strán. Vzhľadom na to, ze viacero kľúčových európskych krajín plánuje voľby na budúci rok - Francúzsko, Nemecko, Holandsko a možno aj Taliansko - dôsledky pre Európu môžu byť ďalekosiahle. Brexit samotný podľa mňa európsku jednotu neohrozí, ale ak by sa k Británii pridala jedna či dve ďalšie kľúčové krajiny, môže to byť začiatok konca európskej integrácie."

Juraj Karpiš, inštitút INESS
"Politická nestabilita v Taliansku otvára možnosť vystúpenia krajiny z eurozóny. Napriek tomu, že ide o málo pravdepodobný scenár, pre jeho zásadné dopady na stabilitu európskeho bankového sektora si zaslúži pozornosť."

Katarína Muchová, Slovenská sporiteľňa

"Určite bude zaujímavé sledovať francúzske prezidentské a neskôr nemecké parlamentné voľby, ktoré ovplyvnia smerovanie dvoch z najvplyvnejších krajín eurozóny. Okrem toho sa očakáva spustenie oficiálnych rokovaní o brexite. Vzhľadom na prebiehajúci súdny spor o právomociach britskej vlády v otázke iniciovania Článku 50 Lisabonskej zmluvy sa rokovania o brexite pravdepodobne nezačnú v pôvodne oznámenom termíne do konca marca. V každom prípade však zostane Veľká Británia aj naďalej členom EÚ počas rokovaní, ktoré trvajú minimálne dva roky. Preto by dopad brexitu na Európu mal byť zatiaľ obmedzený. Neistota ohľadom ďalších krokov Veľkej Británie a jej vzťahu k EÚ však môže negatívne vplývať na ekonomickú dôveru a euro.

Na kurz eura voči americkému doláru by mala vplývať pokračujúca uvoľnená menová politika ECB, ako aj postupné zvyšovanie sadzieb americkým Fedom, čo vytvára priestor na posilnenie amerického dolára. Aj keď Trumpova politika môže sčasti premiešať karty, nemala by zmeniť politiku Fedu. Práve naopak, Trumpov ekonomický program vytvára skôr inflačné riziká, čo ešte posilňuje argumenty na zvyšovanie sadzieb v USA. Celkovo by euro malo ostať na slabších úrovniach, čo je pre slovenských vývozcov mimo eurozóny dobrou správou. Avšak veľké percento slovenského vývozu smeruje do eurozóny, čo limituje vplyv slabého eura na rast slovenskej ekonomiky."

Soňa Muzikářová, Inštitút finančnej politiky
"Potenciálne priaznivé faktory pre globálny rast sú opakovane vystavované geopolitickému napätiu a volatilite finančných trhov, čo spôsobuje určitý stupeň paralýzy rozhodovania firiem aj vlád, ktoré skôr vyčkávajú, ako konajú. Po júnovom referende o brexite zvýšil úroveň globálnej politickej neistoty aj výsledok volieb v USA. Plány nového amerického prezidenta znížiť firemné dane a zvýšiť investície do infraštruktúry poskytnú americkej ekonomike síce krátkodobý stimul, no v dlhšom horizonte nie je táto politika z pohľadu verejných financií udržateľná. Podobne aj plány obmedziť zahraničný obchod USA s okolitým svetom a mieru imigrácie povedú v strednodobom horizonte skôr k spomaleniu americkej ekonomiky.

Michal Lehuta
Trend, 30.12.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards