Reforma štátnej správy (TV JOJ)

Radovan Ďurana komentoval 8.10.2015 reformu štátnej správy pre TV JOJ

Reforma štátnej správy (TV JOJ)

Výňatok:

Adam Zavřel:

"Zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu je ale v súčasnosti už viac ako dvestodvadsaťtisíc. Podľa analytikov navyše prezamestnanosť v štátnej správe stále neriešime efektívne. No a vraj sme už niekoľko príležitostí prepásli."

Radovan Ďurana, analytik INESS:

"Aj po viacerých rokoch rôznych úsporných opatrení musíme konštatovať, že počet zamestnancov platených zo štátneho rozpočtu rastie a neklesol oproti situácii povedzme v roku 2013."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards