Zľavy vo vlakoch si vybrali svoju daň. Stratia ľudia ďalšie diaľkové autobusy? (Aktuality.sk)

Významnú rolu zohral v tomto prípade aj nový grafikon (od decembra 2014), ktorý zaviedol viaceré nové vlakové spoje, komentovalrušenie diaľkových autobusov 30.9.2015 Martin Vlachynský.

Zľavy vo vlakoch si vybrali svoju daň. Stratia ľudia ďalšie diaľkové autobusy? (Aktuality.sk)

 Vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov si vyberajú svoju daň na diaľkových autobusových spojoch – ubudlo v nich vyše 17 percent cestujúcich.

Študenti a dôchodcovia takmer rok cestujú vlakmi zadarmo. Vláda sa týmto opatrením prvého sociálneho balíčka snažila nalákať ľudí, aby presadli z áut do hromadnej dopravy a aby aj v regiónoch viac využívali železnicu.

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) dnes hovorí, že opatrenie „vlaky zadarmo“ má výrazne negatívne dopady na diaľkovú autobusovú dopravu. V regionálnej autobusovej doprave výrazný pokles nenastal.
Prímestské linky v strate

ZAD k týmto výsledkom dospel porovnaním dopravných výkonov počas bežného týždňa v januári tohto roka so stavom z októbra 2014, teda pred zavedením opatrenia.

Úbytok cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave, na ktorú finančne prispievajú samosprávne kraje, je podľa nových čísel priemerne 2,69 percenta. To znamená, že tam len malý počet ľudí prešiel z autobusov do vlakov.

V regiónoch ľudia nemôžu veľmi hľadieť na to, či cestujú vlakmi za zvýhodnené ceny, alebo autobusmi. Prvoradá je pre nich vyhovujúca ponuka spojov a časov odchodov autobusu. Hľadia aj na blízkosť zastávok autobusu k domovu, práci či ku škole a čas, ktorý sú ochotní tráviť cestovaním – najmä bez prestupov.

Samosprávy už niekoľko rokov riešia postupný pokles počtu cestujúcich v autobusovej doprave. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková informovala, že u nich verejní dopravcovia zaznamenali úbytok cestujúcich za prvé štyri mesiace tohto roka takmer o deväť percent. To je viac ako 750-tisíc cestujúcich.

„Zatiaľ sme žiadne spoje nerušili, priaznivú situáciu nám pomáha udržať nízka cena nafty,”vysvetľuje hovorkyňa. Napriek tomu na vykrývanie strát vo verejnej autobusovej doprave ročne vyčlenia až 18 miliónov eur.

Žilinská župa dodáva, že naplnenosť autobusov dlhodobo klesá, a to aj bez vplyvu bezplatného cestovného v železničnej doprave.

„V roku 2005 sme napríklad zo Žiliny do Terchovej vypravili na linke, na ktorú nemá železničná doprava žiaden vplyv, desať plných autobusov. Dnes je to šesť plných a štyri prázdne," približuje hovorkyňa žilinskej samosprávy Lenka Záteková. Straty, ktoré vznikli dopravcom predstavovali vlani viac ako 14 miliónov.
Zlikvidovali diaľkové autobusy

Iná situácia je v diaľkovej doprave, na ktorú má opatrenie vlády likvidačný dopad. Najnovšie čísla autobusárov hovoria o alarmujúcom – 17,35 percentom úbytku cestujúcich.  Z autobusov podľa odhadov odišlo do vlakov päť až šesť miliónov cestujúcich. Autobusoví dopravcovia boli nútení zrušiť prevádzkovanie vybraných diaľkových liniek.

„Je otázkou času, kedy budú diaľkové linky obmedzované ešte vo väčšom rozsahu. Žiaľ, toto bude mať priamy dopad na stratu spojenia pre cestujúcich, ktorí využívajú diaľkové autobusové linky na kratšie vzdialenosti alebo tam, kde trasa autobusovej linky nie je blízko vlaku,“ dodáva prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Pobeha.

Významnú rolu zohral v tomto prípade aj nový grafikon (od decembra 2014), ktorý zaviedol viaceré nové vlakové spoje, hovorí analytik Martin Vlachynský z INESS. Okrem toho viaceré zmeny súvisia aj s nástupom dvoch súkromných prepravcov. Značnú časť autobusov objednávajú samosprávne kraje, počet cestujúcich nie je preto pre dopravcu až taký kľúčový.

Andrea Mačošková

Aktuality.sk, 30.9.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards