Slováci z daňových rajov odchádzajú domov. Stále ich tam je vyše 4000 (Aktualne.sk)

Ako povedal pre Aktualne.sk 12.9.2015 Martin Vlachynský, Slovensko má najvyššiu sadzbu korporátnej dane vo východnej Európe, komplikované a časovo náročné daňové zákony, čo prirodzene núti podnikateľov kalkulovať s premiestnením svojej činnosti.

Slováci z daňových rajov odchádzajú domov. Stále ich tam je vyše 4000 (Aktualne.sk)

Obľuba daňových rajov u podnikateľov na Slovensku klesá. Uvádza to prieskum spoločnosti Bisnode. Stále však ide o vyše 4000 podnikov. Dôvod je jasný. Podnikateľská komora i analytici sa zhodujú v tom, že štát nefunguje.

 Za prvý polrok 2015 sa počet slovenských spoločností s majiteľom z daňového raja znížil o 114 firiem.

Pozitívny trend, ako uvádza Julius Sauer z Bisnode, majú za následok zmeny v oblasti daní a legislatívy. Úlohu zohral aj strach z prelomenia bankového tajomstva.

Slovenskí podnikatelia svoje firmy pôsobiace v SR presťahovali späť najmä z Monaka (50), Jersey (33), Holandska (14), Cypru (12) a Seychel (10). Naopak, prírastok zaznamenala Panama (6) a Malta (5).

 Stále ich tam však sídli 4248. Niet divu.

"Slovensko má najvyššiu sadzbu korporátnej dane vo východnej Európe, komplikované a časovo náročné daňové zákony, čo prirodzene núti podnikateľov kalkulovať s premiestnením svojej činnosti," hovorí analytik INESS Martin Vlachynský.

Deformované prostredie

Daňové raje nebolia len slovenský rozpočet. Ako tvrdí predseda Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ladislav Vaškovič, nastáva deformácia konkurenčného prostredia a poctiví podnikatelia sú znevýhodnení. Pocítia to najmä menší.

"V prípade spoločností, ktoré pôsobia výlučne na Slovensku a sú zdaňované v daňovom raji, ide o účelovú konštrukciu, ktorá je nielen neetická, ale je pravdepodobne za hranou prísnejšie vykladaného právneho rámca," uvádza Vaškovič.

Ako prirovnanie ponúka platenie daní – hoci sa môže podnikateľ snažiť o optimalizáciu v rámci zákona, vždy sa nájdu podvody. Navyše, podiel daňových únikov je v SR, špeciálne pri DPH, je najvyšší z EÚ. Podiel únikov do daňových rajov je však výrazne menší. Platiť dane je večná otázka podnikov.
Protislužba, ktorá nefunguje

"Podnikatelia nikdy neplatia dane s „veľkou láskou“, ani preto, aby podporili SR. Platia ich preto, lebo vedia, že štát im za ne poskytuje protislužbu," vysvetľuje Vaškovič.

Z daní sa platí napríklad vzdelávanie, teda príprava nových zamestnancov. Podobne je to aj s ďalšími službami, ktoré by mali priniesť podnikateľom úžitok. Štát však má riadne medzery v starostlivosti o podnikateľov, ktorí tvoria väčšinu výkonu ekonomiky Slovenska a zamestnávajú najviac ľudí.

"Tu štát dnes nefunguje ani zďaleka dobre, nielenže požaduje často informácie, ktorých primárnym vlastníkom je on sám – napríklad výpis z registra trestov, zahlcuje spoločnosti požiadavkami na reportovanie, atď. Podnikatelia vidia, že štátny aparát je nabobtnaný, často neochotný, proste neposkytuje primeraný servis," priznáva zástupca podnikateľov.

Analytik dodáva, že problémom rozpočtu je aj šafárenie štátu s peniazmi.

"Menej plytvania by umožnilo znížiť dane bez toho, aby utrpela kvalita štátom poskytovaných služieb" hovorí Vlachynský. To výrazne prispieva k odlivu podnikateľov do daňových rajov.
Štát je, tam kde byť nemá

Deformácia prostredia je rovnako jav, ktorý núti firmy odísť. Podpory podnikom sú dvojsečná zbraň.

"Tie však nikdy nemôžu nahradiť kvalitné podnikateľské prostredie, pretože keď jednej firme dajú, druhej musia o to viac zobrať," vysvetľuje Vlachynský.

Naopak, štát zlyháva vo vymožiteľnosti práva. V indexe vydávania stavebných povolení je Slovensko podľa Doing Business na z 110. mieste zo 189.

Podľa SOPK by pomohlo, keby sa na zákazky verejného sektora by sa nemohli zúčastniť spoločnosti s domicilom v takomto daňovom raji.

"Na zefektívnenie štátnej byrokracie pritom nie sú dôležité ani tak financie, ako politická vôľa," dodáva analytik.

Radovan Kopečný

Aktualne.sk, 12.9.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards