Slovensko je na chvoste krajín s nezamestnanými mladými. Pozrite sa, ako je na tom Európa (Aktualne.sk)

Ako konštatoval pre Aktualnesk dňa 30.11.2014 Ján Dinga z INESS, zníženie odvodov na nízke príjmy podporí zamestnanosť a zvýši čisté mzdy nízkopríjmovým zamestnancom. Pozitívny efekt vládou navrhovanej odvodovej úľavy na zamestnanosť bude bohužiaľ vynulovaný rekordným zvýšením minimálnej mzdy.

Slovensko je na chvoste krajín s nezamestnanými mladými. Pozrite sa, ako je na tom Európa (Aktualne.sk)

Nerovnováha medzi vzdelávacím systémom a trhom práce je na Slovensku výraznejšia než v iných členských krajinách Európskej únie. Produkujeme najviac nezamestnaných so základným vzdelaním. V rámci EÚ máme nadpriemer mladých bez práce s ukončenou strednou školou aj s vysokoškolským diplomom.

Obsiahla štúdia porovnáva mieru nezamestnanosti podľa dosiahnutého vzdelania. Na základe údajov Eurostatu ju spracoval Výskumný ústav práce a sociálnych vecí a Národné centrum sociálnych štúdií v Česku. Slovensko má s rozbitým pracovným trhom oproti krajinám Vyšehradskej štvorky v praxi väčší problém.

Analytik Ján Dinga z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) tvrdí, že na podporu tvorby pracovných miest môže vláda odstrániť tie prekážky zamestnávaniu, ktoré zamestnávateľom sama kladie.

"Zníženie odvodov na nízke príjmy podporí zamestnanosť a zvýši čisté mzdy nízkopríjmovým zamestnancom. Pozitívny efekt vládou navrhovanej odvodovej úľavy na zamestnanosť bude bohužiaľ vynulovaný rekordným zvýšením minimálnej mzdy," približuje. A navrhuje znížiť sadzbu dane z príjmu právnických osôb či regionalizáciu minimálnej mzdy a spružnenie Zákonníka práce.

Celý článok a grafy nájdete na Aktualne.sk

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 30.11.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards