Správneho kandidáta majú po voľbách v 216 mestách a obciach Slovenska (TASR)

Agentúra TASR spomína v článku z 25.11.2014 projekt Správni kandidáti, ktorý podporil aj INESS.

Správneho kandidáta majú po voľbách v 216 mestách a obciach Slovenska (TASR)

Presne 960 uchádzačov o posty primátorov, starostov a poslancov lokálnych zastupiteľstiev sa prihlásilo ku kampani Správni kandidáti, ktorej základom je deväť opatrení, smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti samospráv na Slovensku. Z týchto kandidátov získalo v komunálnych voľbách mandát 38 percent uchádzačov.

Správni kandidáti budú pôsobiť v 216 obciach a mestách, v ktorých žije cez milión obyvateľov. "Mesto s najvyšším počtom Správnych kandidátov je Bratislava, kde tvoria až tretinu mestského zastupiteľstva," uviedol Ctibor Košťál z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Ku kampani sa z primátorov krajských miest prihlásili okrem šéfa bratislavskej samosprávy aj víťazní kandidáti na primátora v Trnave, Trenčíne a Prešove. Z ďalších miest Slovenska sa so zásadami Správnych kandidátov stotožnilo najviac komunálnych politikov v Kežmarku, Piešťanoch, Malackách či Kysuckom Novom Meste.

"Najviac kandidátov sa prihlásilo k opatreniam, ktoré sa týkajú efektívnych nákupov, výberových konaní na vedúce miesta v samospráve i transparentné informovanie o hospodárení samosprávy," informoval Košťál. Richard Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) upozornil, že mnohí kandidáti ešte pred získaním mandátu využili možnosti, ktoré im mimovládne organizácie v rámci kampane ponúkli. "Viac ako 20 miest a obcí na Slovensku pripravilo materiál, ktorý informuje o tom, ako ich obec alebo mesto míňa peniaze," skonštatoval Ďurana.

Koalícia občianskych iniciatív, ktorá stojí za kampaňou, už v súčasnosti začala 12-mesačné vyhodnocovanie presadzovania či dodržiavania opatrení, ku ktorým sa kandidáti zaviazali v kampani. Avizuje taktiež aj kontinuálnu pomoc v podobe bezplatných konzultácií a rád, ako možno navrhovať a presadzovať opatrenia.

"Na webstránke projektu bude do mesiaca spustená možnosť sledovania kandidátov a toho, ako sa im darí plniť svoje sľuby. Sami kandidáti tu môžu informovať o tom, čo v rámci opatrení urobili," uviedol Košťál. Po dvanástich mesiacoch chcú iniciátori kampane uviesť tých, ktorí boli pri presadzovaní opatrení najaktívnejší, no plánujú vytvoriť aj akúsi tabuľku hanby. Budú tam zverejnení tí, ktorí sa ku kampani síce prihlásili, no reálne pre to nič neurobili, ozrejmil Košťál.

Ivan Kuhn z Konzervatívneho Inštitútu M.R. Štefánika vyzval občanov, aby kontrola plnenia záväzkov Správnych kandidátov nebola len na pleciach mimovládnych organizácií. "Občania by nemali vyvinúť aktivitu len počas volieb, ale samotného volebného obdobia, počas ktorého by sa mali aktívnejšie zaujímať a aj kontrolovať činnosť orgánov samospráv," povedal Kuhn.

Kampaň Správni kandidáti iniciovali Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia otvorenej spoločnosti, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Inštitút pre verejné otázky, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Transparency International Slovensko, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a Združenie občanov miest a obcí Slovenska.

Základom kampane, ktorú iniciovala koalícia občianskych iniciatív a neziskových organizácií, je deväť opatrení týkajúcich sa efektívneho hospodárenia, transparentného riadenia i otvorenej komunikácie samospráv s občanmi. Opatrenia sa zameriavajú napríklad na stanovenie jasných kritérií vo výberových konaniach, pre prijímanie detí do predškolských zariadení či prideľovanie nájomných bytov. Smerujú aj k zvýšenej kontrole mestských a obecných podnikov i odpolitizovaniu lokálnych periodík.

TASR, 25.11.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards