Pre matky a chorých viac (TA3)

Ako konštatoval pre TA3 dňa 23.11.2014 Ján Dinga z INESS, fond nemocenského poistenia je v súčasnosti vysoko prebytkovým. Z toho dôvodu, že vláda v minulom roku zvýšila maximálne vymeriavacie základy odvodov do fondu nemocenského poistenia z 1,5-násobku priemernej mzdy na 5-násobok priemernej mzdy. V súčasnosti tak príjmy tohto fondu prevyšujú jeho výdavky približne o dvadsať percent a z tohto prebytku sa vlastne sanuje strata fondu starobného poistenia, z ktorého sa vyplácajú starobné dôchodky.

Pre matky a chorých viac (TA3)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards