Slovensko potrebuje reformy. Pozrite, ktoré z nich sú na zozname ako prvé (Aktualne.sk)

Radovan Ďurana z INESS odpovedal dňa 7.11.2014 na otázky týkajúce sa pohľadu OECD na Slovensko.

Slovensko potrebuje reformy. Pozrite, ktoré z nich sú na zozname ako prvé (Aktualne.sk)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyzdvihuje oživenie slovenskej ekonomiky po finančnej kríze, ktoré je vraj jedným z najlepších v Európe. Vyplynulo z posledného ekonomického pohľadu na Slovensko. Napriek všetkému nás vyzývajú k reformám. Riešiť by sme mali vysokú nezamestnanosť a regionálne rozdiely na Slovensku. A bezpochybne investovať do vzdelávania.

 V tejto súvislosti sa Aktuálne.sk pýtalo analytikov, ktoré reformy by malo Slovensko prijať najskôr. Na základe odpovedí sme zosumarizovali najdôležitejšiu päticu. Okrem nižšie skloňovaných by analytici prijali aj  zverejňovanie kvality verejných služieb či znižovanie výdavkov obmedzením vplyvu štátu v oblastiach dopravy.

1. Reforma podnikateľského prostredia

Nutné je spraviť rozsiahlu reformu daňovo-odvodového systému smerom k výraznému zníženiu zaťaženia hlavne pre zamestnávateľov a živnostníkov, čím by došlo k tvorbe nových pracovných miest. V súvislosti s úpravou dávkovej časti sociálneho systému. Ďalším krokom by bolo tiež odbúranie regulačných povinností, byrokracia, vo viacerých oblastiach súvisiacich so vstupom na trh. Pokračovať by sa malo lepšou vymožiteľnosťou práva či znižovaním cien energií.

2. Reforma vzdelávania

Vzdelávať mladých ľudí podľa potrieb trhu práce. Umožniť žiakom poznať reálne prostredie výkonu povolania a  rozvíjať pracovné návyky nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia. Reforma by mala smerovať k posilneniu konkurencie a slobody vo výbere vzdelávania už pred vysokoškolským štúdiom.

3. Reforma zdravotníctva

Nevyhnutná podmienka zvládnutia tlaku na výdavky, ktoré budú rásť so starnutím obyvateľstva. Potrebná je reforma posilňujúca súťaž a vstup súkromného kapitálu, zavedenie regulovanej spoluúčasti s ochranou sociálne slabších skupín obyvateľstva a zastavenie zadlžovania nemocníc.

4. Reforma na pracovnom trhu

Odstránenie bariér ľuďom s nízkou kvalifikáciou tak, aby sa im oplatilo pracovať. To by viedlo k zníženiu nezamestnanosti a čiastočne aj k riešeniu rómskeho problému. Zabudnúť by sa nemalo na obmedzenie alebo regionalizácia minimálnej mzdy.

5. Reforma súdnictva

Zoznam viacerých krokov, ktorý by viedol k zlepšeniu kvality, efektívnosti a nezávislosti súdnictva.

Odpovedali analytik Nadácie F.A Hayeka Martin Reguli, Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a Peter Goliáš z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 7.11.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards