Okrúhly stôl INESS na tému dojčenskej úmrtnosti

INESS dňa 17. apríla 2024 organizoval okrúhly stôl k pripravovanej analýze dojčenskej úmrtnosti v rómskych komunitách. Za INESS na okrúhlom stole vystúpili Matej Bárta a Martin Vlachynský, ktorí diskutovali s Mikulášom Lakatošom a Ľudmilou Plachou (obaja Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Michaelou Černěnko (Inštitút zdravotných analýz, Ministerstvo zdravotníctva), Monikou Grochovou (Zdravé regióny), Magdalénou Rothovou (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu), Tatianou Spevákovou (lekárka v odbore pediatrie) a Tomášom Szalayom (poslanec Národnej rady SR za stranu SaS). 

Okrúhly stôl INESS na tému dojčenskej úmrtnosti

Po prezentácii analýzy, ktorú pripravil Matej Bárta, diskutovali účastníci o rôznych aspektoch problematiky, vrátane napríklad dostupnosti a kvality dát, otázke rámcovania na rómske verzus marginalizované komunity, rôznorodosti problémov prispievajúcich k zvýšenej dojčenskej úmrtnosti, ale aj etike a filozofickej rovine intervencií v marginalizovaných komunitách. Rozhovor sa venoval aj prebiehajúcim terénnym a analytickým aktivitám zúčastnených inštitúcií.

Cieľom nášho projektu, ktorý realizujeme aj s podporou Friedrich Naumann Stiftung, je podporiť a zlepšiť politiky zamerané na zníženie dojčenskej úmrtnosti. Účastníkom a účastníčkam ďakujeme za odovzdanie cenných informácií a názorov. Zdieľané poznatky prispejú ku kvalitnejším analýzam a politickým odporúčaniam v budúcnosti.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards