„A teď si vás zdaním všecky!“ Tiché zdanenie, o ktorom Ministerstvo financií mlčí

Predstavte si, že podnikáte. Máte malú firmu, prípadne živnosť, a darí sa vám akurát tak, aby ste si naprieč náročným časom udržiavali rovnakú životnú úroveň. A potom zrazu, bez toho aby sa vaše príjmy v porovnaní s cenami okolo vás zvýšili, vám štát povie, že už zarábate dostatočne veľa na to, aby ste na daniach platili viac. Môže sa vám to zdať absurdné, avšak podobnú situáciu každoročne zažíva časť slovenských podnikateľov. Takouto udalosťou je vznik povinnosti registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH).

„A teď si vás zdaním všecky!“ Tiché zdanenie, o ktorom Ministerstvo financií mlčí

Keď Slovensko rokovalo o svojom vstupe do Európskej únie (EÚ), vyrokovalo si sumu 35 000 € ako limit registračnej povinnosti na DPH. Vstupom do EÚ 1. mája 2004 sa teda limit zmenil z dovtedajších 750 000 korún na 1 500 000 korún, čo v tom čase predstavovalo približne spomínaných 35 000€.

Okrem zmeny limitu došlo aj k ďalšej podstatnej zmene, keď sa harmonizovala legislatíva. Predĺžilo sa totiž časové obdobie relevantné pre registráciu pre platbu DPH z 3 na 12 mesiacov. V praxi to znamenalo, že hoci stúpla finančná hranica registrácie (čo pre podnikateľov znamenalo zvoľnenie podmienok), došlo zároveň k sprísneniu podmienok, keďže sa predĺžilo obdobie relevantné pre dosiahnutý obrat. Zatiaľ čo dovtedy mal podnikateľ na dosiahnutie limitu len 3 mesiace, po zmene zákona sa posudzovalo obdobie až 12 mesiacov.

O približne štyri a pol roka neskôr, konkrétne 1. januára 2009, Slovensko vstúpilo do eurozóny. Od vstupu do EÚ však Slovenská koruna posilnila natoľko, že zatiaľ čo ešte v máji 2004 predstavovalo 1,5 milióna korún približne 35 000 €, na začiatku roka 2009 už 1,5 milióna korún predstavovalo 49 790 €. Kvôli smernici EÚ tak spolu so vstupom do eurozóny prišlo aj zníženiu limitu pre registráciu na DPH na 1 054 410 korún, čo predstavovalo pôvodne dohodnutých 35 000 €.

Zo dňa na deň sa tak výrazne znížila hranica, od ktorej sa podnikatelia museli registrovať pre DPH. V praxi to znamenalo vznik novej daňovej povinnosti (a teda navýšenie nákladov) pre približne 12-tisíc malých podnikateľov. Problémy to spôsobilo napríklad poskytovateľom služieb, ktorí nepotrebovali na svoje podnikanie veľa materiálu, a teda nemohli zmierniť dopady novej dane znížením nákladov (odpočtom DPH na vstupe). Na výber im teda ostalo len premietnutie novej dane do cien produktov, čo zhoršilo ich pozíciu v konkurenčnom boji, alebo zmierenie sa s nižšími ziskami v dôsledku zvýšených nákladov.

Tento stav však vydržal len 6 mesiacov. Rada pre hospodársku krízu vtedy uložila Ministerstvu financií úlohu rokovať s EÚ o opätovnom navýšení limitu. Na žiadosť vlády Slovensko dostalo od Európskej komisie výnimku a od 1. júla 2009 začal opäť platiť limit 49 790 €. Tento limit platí dodnes, teda už viac ako 14 rokov bez zmeny.

A v tom spočíva jadro problému. Zatiaľ čo mzdy na Slovensku rastú, limit, od ktorého sú podnikatelia povinní platiť DPH, ostáva rovnaký. V čase opätovného zvýšenia limitu bola priemerná mzda na Slovensku 744€. Limit na registráciu pre DPH vo výške 49 790 € teda predstavoval približne 70-násobok priemernej mzdy. V roku 2022 však priemerná mzda bola 1304 €. Limit na registráciu pre DPH tak v roku 2022 predstavoval už len približne 38-násobok priemernej mzdy. Súčasná vysoká miera inflácie sa naďalej prenáša aj do silného rastu miezd, čo skutočný limit pre registráciu ešte výraznejšie zníži. 

Už súčasný limit pritom predstavuje podstatne nižší násobok mzdy než to bolo v roku 2009 po skokovom znížení limitu na 35 000 €. Pri priemernej mzde 744 € vtedy limit predstavoval 47-násobok priemernej mzdy. Tento pomer vtedy vytvoril daňovú povinnosť pre 12-tisíc podnikateľov a vyvolal vlnu odporu, ktorá vyústila do opätovného zvýšenia limitu.

To, čo sa v roku 2009 stalo zrazu, sa od opätovného zvýšenia limitu deje „potichu“ dodnes, pričom v súčasnosti je zdaňovanie dokonca prísnejšie, než v roku 2009. Štát takýmto spôsobom už viac než 14 rokov rok čo rok umelo zvyšuje daňové zaťaženie a čoraz viac sťažuje podnikanie.

Adekvátnou požiadavkou je preto zvýšenie tejto hranice tak, aby reflektovala vyššiu mzdovú a cenovú úroveň v ekonomike.

Priestor na zvyšovanie určite existuje – napríklad v Rumunsku bola v roku 2021 hranica nastavená na 300 000 rumunských lei, čo v októbri 2023 v prepočte predstavuje približne 60 300 €. Hranica je tak nastavená na približne 49-násobok priemernej mzdy. Ešte vyšší limit registrácie pre DPH má Taliansko (65 000 € v roku 2021), Francúzsko pre podnikanie s tovarom  (85 800 €; pre podnikanie so službami je nastavený limit 34 400 €) a Írsko (75 000 € pre podnikanie s tovarom; 34 400 € pre podnikanie so službami).

V súčasnosti je ešte stále potrebné na základe článku 395 smernice o DPH o výnimku pre zmenu prahovej hodnoty požiadať Európsku komisiu. Takto postupovala Česká republika, kde vláda 2.11.2021 odsúhlasila poverenie Ministerstvu financií ČR, aby požiadalo EK o zvýšenie limitu zo súčasných 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Česká republika požiadala o zvýšenie limitu na konci roka 2021 z 35 000 EUR na 85 000 EUR do 31. decembra 2024. Žiadosti Českej republiky bolo vyhovené koncom mája 2022 a nový limit platí od 1.1.2023. Odhadovalo sa, že tým ubudne až 105 tisíc platcov DPH.

Pri priemernej mzde 1304 eur za rok 2022 a 70 násobku priemernej mzdy by mal nový limit na Slovensku predstavovať 91 280 eur. Legislatíva EÚ platná od 1.1.2025 však neumožňuje zvýšenie limitu povinnosti platiť DPH na viac ako 85 000€. Nová vláda by preto mala v prvej polovici roku 2024 pripraviť návrh zákona na navýšenie limitu na 85 000€.

Z dôvodu podpory malého podnikania by bolo vhodné, aby k navýšeniu limitu došlo čo najskôr. Zo zvýšeného limitu by pritom neprofitovali len samotní podnikatelia. Vďaka nižším nákladom by si podnikatelia mohli dovoliť nastaviť nižšie ceny pri svojich produktoch. V konečnom dôsledku by sme teda z takéhoto opatrenia profitovali všetci.

Vo svojich programoch majú zvýšenie limitu pre povinnú registráciu k platbe DPH hneď tri strany, konkrétne:

  • KDH: „Navrhneme zvýšiť hranicu pre povinnú registráciu platiteľa DPH na 60-tisíc eur na rok.“ 
  • SaS: „Zvýšime hranicu povinnej registrácie za platiteľa DPH na 75 000 eur. Od 1. januára 2025 túto hranicu zvýšime na 85 000 eur.“
  • SNS: „Navrhneme zvýšiť limit obratu pre povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH na výšku 100.000,- EUR.“

Veríme preto, že nová vláda v akomkoľvek zložení nájde podporu pre takýto návrh.

Komentár vyšiel aj na blogu SME

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards