Prihláste svoju školu do Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Štátne zadlženie sa stalo v ostatných mesiacoch jednou z hlavných ekonomických tém. Vedú sa diskusie o tom, či bude na dôchodky, zdravotnú starostlivosť či opravu ciest. Pridala sa aj téma hypoték a otázka, či by mal štát pomáhať všetkým dlžníkom – teda aj tým, ktorí majú dva byty a chatu na úver. Do úzadia sa nedostala ani téma cien energií, o ktorých sa stále debatuje.

Ekonomické témy sa dotýkajú každého aspektu nášho života a nie je možné ich ignorovať. Aj preto vznikla v roku 2017 Ekonomická olympiáda, ktorej úlohou je priblížiť ekonómiu mladým ľuďom a pripraviť ich tak na zodpovedný život v dospelosti.

Prihláste svoju školu do Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pripravuje 7. ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov na Slovensku. Školy sa môžu bezplatne registrovať na webe olympiády ešte do piatka 24. 11. 2023 (vrátane) a absolvovať školské online kolo už v termíne 4. 12. – 15. 12. 2023. Cez krajské a celoslovenské kolo sa môžu súťažiaci prebojovať až do medzinárodného finále, ktoré sa bude v roku 2024 konať v Grécku.

„Pre mňa je Ekonomická olympiáda veľmi zaujímavá preto, lebo som samouk, a teda som nevedel, či všetkým témam dobre rozumiem. Olympiáda ma usmernila na študijné materiály, ktoré mi pomohli rozšíriť si svoje obzory, zároveň som tu spoznal mnoho zaujímavých ľudí, s ktorými budem spolupracovať ďalej, a ktorých by som nemal možnosť spoznať inde,“ odkázal Šimon Podstavek , finalista v medzinárodnom kole Ekonomickej olympiády, reprezentujúci Súkromnú SOŠ v Poprade.

Testovanie v Ekonomickej olympiáde je zamerané na praktické otázky a nabáda k hlbšiemu skúmaniu ekonomických problémov. Okrem toho súťaž ponúka študentom a ich pedagógom výnimočný sprievodný program, prijatie súťažiacich na vybrané vysoké školy za zvýhodnených podmienok či dokonca bez prijímacích skúšok, a v neposlednom rade hodnotné ceny a možnosť stretnúť sa s najznámejšími ekonómami na Slovensku a v zahraničí. Na obsah súťaže dohliadajú analytici z INESS spolu s ekonómami zo Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Slovenskej asociácie poisťovní a vybraných univerzít. Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Ekonomickú olympiádu sme pripravili s ohľadom na čo najmenšiu časovú a organizačnú náročnosť pre pedagógov, no s čo najväčšou pridanou hodnotou pre školy a ich študentov. Pedagógom stačí vyplniť online registračný formulár na našom webe. Online test školského kola sa vyhodnotí automaticky, nie je teda nutné nič vyhodnocovať ani zasielať výsledky. Školy budeme informovať o postupe ich študentov do krajských kôl ešte pred Vianocami,“ hovorí Monika Budzák z INESS, ktorá olympiádu organizuje.

V uplynulom šiestom ročníku sa do olympiády na Slovensku zapojilo vyše 10 100 stredoškolákov z 276 škôl. Bez ohľadu na to, či ide o gymnáziá, stredné odborné školy alebo obchodné akadémie – študenti rôzneho zamerania a aj z nižších ročníkov vedia v súťaži zabodovať a postúpiť až do medzinárodného finále. V uplynulom ročníku sa spomedzi 70 súťažiacich zo 14 krajín prebojovali do prvej desiatky až dvaja súťažiaci zo Slovenska. 

Ekonomická olympiáda poskytuje mladým ľuďom jedinečnú príležitosť otestovať sa z ekonómie, nadobudnúť nové skúsenosti a zasúťažiť si o zaujímavé vecné ceny. Všetky informácie o súťaži a odkaz na registráciu škôl (do 24. 11. 2023) sú dostupné na webovej stránke Ekonomická olympiáda.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards