Renesancia trhu v zdravotníctve

Častý argument o vzťahu zdravotníctva a trhu znie „zdravotníctvo nie je bežný trh“. Pracuje sa pri tom s pojmami ako nedokonalá konkurencia a informačná asymetria.

Renesancia trhu v zdravotníctve

Dokonalá nedokonalá teória

Koncom 19. storočia vznikla neoklasická ekonómia. Prišla so sadou ekonomických nástrojov, používaných dodnes. Ponuka sa stretá s dopytom v rovnovážnom bode. Zmeny na trhu posúvajú krivky dopytu a ponuky k novým rovnováham. Pomocou týchto nástrojov môžeme prísť k praktickým záverom, napríklad že zvýšenie ceny statku vedie k jeho zvýšenej ponuke.

No ekonomická teória vždy narážala na realitu. Napríklad zvýšenie ceny statku nie vždy vedie k zvýšeniu ponuky. Preto sa používa formulka „za predpokladu, že...“ Jedným z týchto predpokladov je takzvaná „dokonalá konkurencia“, formalizovaná v polovici 20. storočia. Veci sa dejú tak, ako nám hovorí ekonomická teória – ale len vtedy, ak je na trhu nekonečne veľa účastníkov, disponujú dokonalými informáciami, produkt je dokonale homogénny... Ak konkurencia nie je dokonalá, vznikajú „zlyhania trhu“, ktoré musí naprávať štát svojimi zásahmi.

Lenže dnes sme už v teórii oveľa ďalej. Prvým poznaním je, že dokonalý trh je teoretický koncept, ktorý v reálnom svete neexistuje a nemá praktické uplatnenie. V skutočnosti sú všetky trhy do nejakej miery heterogénne. Každý produkt je v čase a priestore jedinečný, od operácie slepého čreva až po zemiaky v supermarkete. Dokonalé informácie nemá nikto, ani predávajúci, ani kupujúci, ani regulátor.

Žiaden trh nikdy nie je a nebude v rovnováhe, iba rovnováhu hľadá. Rovnováha je stav, ale trh je proces. Každá jedna transakcia na trhu, každý príchod alebo odchod výrobcu, každá zmena spotrebiteľských preferencií zas a znova trh z rovnováhy vychyľuje.

Neexistuje ani dokonalý štátny zásah na úpravu „zlyhania trhu“. Naopak, škola „verejnej voľby“ nás naučila, že všetky analytické nástroje teórie zlyhania trhu sa dajú aplikovať aj na politiku a štátne zásahy. Regulátor nevie odstrániť nedokonalosť trhu, pretože sám je nedokonalý. Namiesto „suboptimálneho“ spontánneho usporiadania trhu sa vynára chaotická sieť nejasných nárokov a vzájomných oplátok záujmových skupín. Kolektivistické rozhodovanie so sebou prináša morálny hazard a zvyšujúce sa náklady, po ktorých nasledujú centralistické pokusy o kontrolu nákladov, ako je nadmerná regulácia a svojvoľný prídelový systém.

Zdravotníctvo pre každého

Napriek tomu, že trh je nedokonalý, nie je v rovnováhe, a všetci sme v zajatí informačnej asymetrie, tak systematicky poráža centrálne plánovanie. Je to preto, lebo si svoju nedokonalosť uvedomujeme. Trh je v skutočnosti nástrojom na riešenie neistoty a informačnej asymetrie, pretože vďaka nemu získavajú hodnotu aj informácie, či reputácia. Veď aj na Slovensku kvalitatívne ukazovatele o poskytovateľoch poskytuje trh a nie štát.  

Na konci dňa väčšina diskusií skončí pri americkom zdravotníctve. „Áno, je dobré – ale pozrite sa na to, aké je drahé a nedostupné!“ Odhaľuje to skutočný dôvod, prečo väčšina ľudí baží po silnej úlohe štátu v zdravotníctve. Nie je to kvalita ani efektivita, ale strach o finančnú dostupnosť.

Tento strach je postavený na mylnej predstave o trhových službách. V hlavách väčšiny ľudí prevláda „supermarketová“ predstava. Trh sú pre nich hotovostne platené služby. Stačí sa však pozrieť do histórie a vidíme, že „trhové riešenia“ sú v skutočnosti veľmi pestré. Hotovostné služby, ale okrem toho aj komerčné poistenie, svojpomocné poistenie, sektorové a odborové schémy, klubové členstvá, neziskoví a dobrovoľnícki poskytovatelia, cirkevní poskytovatelia a ich rôzne kombinácie.

Štátom riadené zdravotníctvo má na minimálne najbližšie roky, ak nie dekády, politicky neotrasiteľnú pozíciu. Strašenie trhom je absurdné, trh hrá v súčasnosti v zdravotníctve tretie husle. No ani trh, ani štát nedokážu zabezpečiť nekonečné množstvo služieb. Štát túto dilemu musí riešiť de facto prídelovým systémom. A ten sa v našich časoch začína prejavovať v slovenskom zdravotníctve čoraz viac. A práve neefektívny prídelový systém je živnou pôdou pre trh. Ľudia ho budú vytvárať, a vyhľadávať, pokiaľ bude  neuspokojený ich dopyt po službách. Súčasná situácia smeruje k tomu, že možno zažijeme renesanciu trhu v zdravotníctve. Nie vďaka politikom, ale napriek nim. Netreba sa jej báť. Trhovej konkurencie sa môžu obávať len štátni regulátori, že im nastaví zrkadlo. Spotrebitelia sa báť nemusia, trh je tu vždy pre uspokojovanie ich potrieb.

Zdravotnícke noviny, 19.9.2023

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards