Čo očakávame od zdravotného pripoistenia?

V stredu 12. júla 2023 sa v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej uskutočnila diskusia organizovaná INESS v spolupráci s portálom ozdravme.sk.

Čo očakávame od zdravotného pripoistenia?

V úvodnej prezentácii predstavila autorka Katarína Fedorová obsah a závery novej publikácie Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku, ktorú si môžete voľne stiahnuť zo stránky iness.sk. Nasledovala diskusia s autorkou a hosťami, ktorými boli riaditeľ IZA Matej Mišík, člen predstavenstva poisťovne Dôvera Marián Faktor a analytik INESS Martin Vlachynský. Moderoval Šimon Jeseňák z ozdravme.sk. Dôležitou súčasťou diskusie boli aj aktívni diváci, ktorí boli tvorení prevažne odbornou verejnosťou z poisťovní, NBS, médií ale aj reprezentantmi politických strán, viacerých združení a asociácií zo zdravotníckeho sektora, lekári, či zástupcovia ďalších záujmových skupín.

Podľa diskutujúcich zdravotné pripoistenie v súčasnosti nemá veľa priestoru na spontánny vznik, aj zahraničné skúsenosti ukazujú, že by muselo získať výraznú politickú podporu. Je takisto nutné rozlišovať medzi poistiteľnými (náhodnými) rizikami a predvídateľnou spotrebou, ku ktorej sa skôr hodí model „predplatného“ a podobne. Zaznel aj názor, že dnes existujúce poistenie kritických chorôb, úrazov či rakoviny je vlastne formou pripoistenia, avšak s finančným plnením a nie plnením v podobe zdravotných služieb.

Jedným z tlmočených rizík zdravotného pripoistenia je v ďalšom znižovaní dostupnosti verejnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu presunu kapacít. Viacerí diskutujúci (vrátane tých z radov divákov) vyjadrili presvedčenie, že najschodnejšou cestou na vznik pripoistenia (resp. doplnkových platieb k súčasnému poisteniu) je na produkt manažérskych služieb (objednávanie pacientov, poradenstvo a pod.). Zásadným impulzom pre rozvoj trhu by bol prechod celého systému na model nominálneho poistného, v ktorom by si poistenci boli nútení vybrať niektorý z ponúkaných poistných plánov (vrátane plánu s nulovým doplatkom). Väčšina zúčastnených však na takto rozsiahlu daňovo-odvodovú reformu v súčasnosti nevidí na Slovensku politický priestor. Kľúčovým záverom diskusie bola potreba ujasnenia cieľov, ktoré od pripoistenia očakávame. Diskutujúci sa zhodli, že nejaká forma pripoistenia bude do budúcna nevyhnutná. Ak mu nevytvoria priestor vlády, vznikne na trhu ako paralelný systém v dôsledku klesajúcej dostupnosti služieb z verejného systému.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards