Poznáme víťazov 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u viac ako 10 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek a pomohla im získať ocenenie a uznanie za svoje vedomosti a schopnosti v oblasti ekonómie a financií. Šiesty ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov vyvrcholil finálovým kolom, ktoré sa konalo vo štvrtok 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave.

Poznáme víťazov 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozšíriť svoje znalosti v oblasti ekonómie a financií a zlepšiť svoje analytické zručnosti. Olympiáda taktiež poskytuje cennú spätnú väzbu pedagógom o vedomostiach ich študentov. Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Tento rok si v Ekonomickej olympiáde otestovalo svoje vedomosti 10 120 študentov v online školských kolách, z ktorých postúpilo len 540 do ôsmich prezenčných krajských kôl. Vo finále si zmeralo sily 50 najlepších študentov z celého Slovenska. 

Test celoslovenského finále bol zameraný na aktuálne ekonomické problémy. Stredoškoláci museli argumentovať, ako môže zvýšenie víkendových cien za parkovanie počas letnej sezóny v Tatrách pôsobiť na dopyt po parkovacích miestach, ako vplývajú clá na dovoz obilia z Ukrajiny na blahobyt spotrebiteľov, výrobcov a štátu, či vypočítať zisk a cashflow obchodného reťazca. Pri oprave testov pomáhali pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty managementu Univerzity Komenského.

Poradie súťažiacich po písomnom kole zobrazíte kliknutím sem. 

Desať najlepších študentov postúpilo do ústneho kola, v ktorom sa snažili svoje odpovede na vyžrebovanú otázku vyargumentovať pred odbornou porotou. Jej členmi boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Martin Vlachynský (INESS), Jarko Fidrmuc (Slovenská ekonomická spoločnosť), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Iveta Szabo (Slovenská asociácia poisťovní ) a Martin Šuster (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).

Súťažiaci pred odbornou porotou v ústnom kole. 

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Monika Budzák: „Finále je každý rok najzaujímavejšie podujatie Ekonomickej olympiády. Umožňuje nám vytvoriť si dobrý obraz o budúcnosti slovenskej ekonómie a prepojiť nádejné mladé talenty s odborníkmi, od ktorých môžu čerpať inšpiráciu. Tešíme sa, že zo strany škôl je o túto súťaž záujem a zapájame aj také školy, kde vyučovanie ekonómie má len minimálny priestor.“

Róbert Chovanculiak z INESS počas prednášky pre pedagógov. 

Finálový deň priniesol pre študentov a ich pedagógov aj prednášky a diskusie v rámci sprievodného programu. Analytik INESS Róbert Chovanculiak si pripravil pre pedagógov prednášku s názvom Prečo umelá inteligencia nenahradí učiteľov, a študenti po dopísaní testu diskutovali spolu s Radovanom Ďuranom, analytikom z INESS a Róbertom Pregom, hlavným ekonómom z Tatrabanky, o tom, prečo sa nám nedarí ekonomicky dobiehať Česko.

Diskusia: Prečo sa nám nedarí dobiehať Česko? Na snímke zľava Radovan Ďurana (INESS) a Róbert Prega (Tatra banka). 

Po záverečnom hodnotení v ústnom kole porota určila výsledné poradie všetkých desiatich superfinalistov Ekonomickej olympiády. Tretie miesto zaujal Filip Poláčik z Gymnázia Metodova v Bratislave, druhé miesto získal Martin Kips z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave a absolútnym víťazom šiesteho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Súťažiacim gratulovali a ceny odovzdávali organizátori, partneri projektu a členovia odbornej komisie. Vďaka sponzorom sa najúspešnejšia trojica finalistov môže tešiť z hodnotných cien ako je čítačka elektronických kníh, mobilný telefón a notebook.

Zľava: Martin Kips (2. miesto, Gymnázium Grösslingova), Monika Budzák (INESS) a Samuel Jurčišin (1. miesto, Gymnázium Jura Hronca). 

Poradie súťažiacich po ústnom kole zobrazíte kliknutím sem. 

 „Tento ročník Ekonomickej olympiády sa mi veľmi páčil. Pomohol mi vidieť moje ekonomické nedostatky a dozvedieť sa, v čom sa môžem ešte zlepšovať. Zároveň som sa naučila veľa nových poznatkov a informácií či už v samotnej príprave na olympiádu alebo na dnešných konferenciách. Dúfam, že táto olympiáda bude naďalej pokračovať a motivovať mladých ľudí vzdelávať sa v ekonómii a aj sa v budúcnosti v nej aktívne angažovať. Ďakujeme.“- odkázala súťažiaca v anonymnom hodnotiacom dotazníku.

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2022/2023 podporujú: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus,  ABCedu, Nexteria, portál Zones, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards