Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Žiline

Poslednou a zároveň valentínskou zastávkou krajských kôl Ekonomickej olympiády 2022/2023 bola Žilina. V Žilinskom kraji bola v školskom kole najvyššia účasť stredoškolákov z celého Slovenska. 

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Žiline

V priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sme privítali pedagógov a súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. Postúpiť nebolo vôbec jednoduché, na postup sa kvalifikovalo len 106 stredoškolákov, pričom v školskom kole sa zapojilo vyše 2112 súťažiacich zo 41 stredných škôl.

Za INESS podujatie otvorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Za Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa v úvode prihovoril aj prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry ekonomiky.

Najlepší výsledok v teste školského kola v Žilinskom kraji dosiahol Martin Blaško z Gymnázia Štefana Moyzesa v Ružomberku. Ako odmenu si odniesol diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Vyzdvihli sme aj úsilie škôl,  ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 167 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne.  Škola si odnáša knižný balíček, ktorý obsahoval knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka, knihu Democracy od Eamona Butlera, publikáciu Climbing the Ladder or falling off it? od kolektívu  autorov a štúdiu Slobodnejšie školy, tiež od nášho analytika Roberta Chovanculiaka.

Vyvrcholením 6. ročníka Ekonomickej olympiády bude celoslovenské finále pre 50 najnadanejších mladých ekonómov a ekonómky, ktoré sa bude konať začiatkom mája.

Za podporu Ekonomickej olympiády v školskom roku 2022/2023 srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards