Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Trenčíne

Predposlednou zastávkou v tohtoročných krajských kolách Ekonomickej olympiády bolo mesto Matúša Čáka – Trenčín. Súťažiaci a pedagógovia z celého kraja sem zavítali 9. februára 2023.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Trenčíne

V priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sme privítali spolu 68 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. V Trenčianskom kraji sa tento rok zapojilo až 1243 súťažiacich z 28 stredných škôl, čo znamenalo silnú konkurenciu a možnosť postupu len pre najzdatnejších ekonómov a ekonómky.

V úvode podujatia účastníkov privítala Monika Budzák z INESS. Lokálnym partnerom olympiády je aj Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, za ktorú sa v úvode prihovorila Ing. Eva Ivanová, CSc., dekanka fakulty. Súťažiacim v krátkom úvode predstavili možnosti štúdia na fakulte dvaja študenti tretieho stupňa.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom kraji dosiahol  Andrej Forgács z Gymnázia Školská v Považskej Bystrici. Získal diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Knižným balíčkom z INESS sme odmenili školy, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 164 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne. 

Úspešných súťažiacich ďalej čaká celoslovenské finále, v ktorom privítame 50 najšikovnejších ekonómov a ekonómky z celého Slovenska.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards