Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Bratislave

Olympiáda nemohla chýbať ani v hlavnom meste, kam zavítala 6. februára 2023. Krajské kolo sa konalo v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Bratislave

V Bratislavskom kraji sa zo školského kola kvalifikovalo spolu 88 súťažiacich. Celkovo sa v školskom kole zapojilo vyše 747 súťažiacich z 25 stredných škôl, čo znamená, že postúpilo len 11 % zo všetkých súťažiacich v tomto kraji.

Podujatie otvorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode poďakovala partnerom olympiády, bez ktorých by jej organizácia nebola možná. Dlhoročným  partnerom je aj Ekonomická univerzita v Bratislave, za ktorú sa v úvode prihovorila doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie. Súťažiacim oznámila aj vynikajúcu správu, že úspešní olympionici budú prijatí na bakalárske štúdium EUBA bez prijímacích skúšok.

V Bratislavskom kraji dosiahli zhodný a najlepší výsledok v teste školského kola až traja súťažiaci: Martin Kips z Gymnázia Grösslingova, Oliver Nagy z LEAF Academy a Timotej Oršula z Gymnázia Jura Hronca. Odniesli si diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú venovalo vydavateľstvo Bajkal. Spomedzi všetkých škôl v Bratislavskom kraji zapojila 150 súťažiacich a najviac v celom kraji Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej ulici v Bratislave. 

Po krajských kolách bude nasledovať celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Bratislave. Zíde sa v ňom 50 súťažiacich, ktorí najlepšie obstáli v krajskom kole.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards