Ekonomické reči #24: Z cudzieho krv netečie - Kto nasadí poslancom rozpočtovú kazajku?

Stredajší večer, 1. marca 2023 sme venovali ďalšiemu vydaniu Ekonomických rečí. Nič lepšie nepodčiarkne dobrú diskusiu ako plné stoly a aktívni poslucháči. Už teraz sa na vás tešíme nabudúce!

Ekonomické reči #24: Z cudzieho krv netečie - Kto nasadí poslancom rozpočtovú kazajku?

Diskusia v Kafe Scherz tentoraz patrila nášmu hosťovi Viktorovi Novysedlákovi z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a téme verejných výdavkov – resp. otázke: Ako nasadiť poslancom rozpočtovú kazajku. Spolu s Radovanom Ďuranom a s vami, našimi milými hosťami, diskutovali aj o tom, že ak by výdavkové limity platili už od júna 2022 (ako bol pôvodný plán), tak výdavky tohtoročného rozpočtu by boli o 2 mld. eur nižšie. Rodinný balíček by nebol, resp. bol by podstatne menší.

Reč prišla aj na to, že:

  • odsúvanie dohody na metodike výpočtu výdavkových limitov malo zjavne politické dôvody.
  • verejné financie sú v pásme vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti, preto budúci rast výdavkov bude musieť byť o 0,5% HDP nižší, ako by si vláda predstavovala.
  • súčasná vláda musí začať s prípravami vyrovnaného rozpočtu na rok 2024, lebo tak žiadajú sankcie ústavného zákona o dlhovej brzde. "Našťastie" v septembri budú opäť voľby, a podľa tohto zákona získa vláda od schválenia programového vyhlásenia dva roky, keď sa táto najprísnejšia sankcia nebude uplatňovať.
    To ale neznamená, že bude mať úplne voľno. 30 dní po ustanovení vlády pripraví Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Správu o dlhodobej udržateľnosti. Na jej základe sa následne stanovia limity verejných výdavkov na celé štvorročné obdobie, ktoré by mala vláda dodržiavať. Za predpokladu, že v parlamente nepredloží novelizáciu, ktorá by tento zákon (ktorý nie je ústavný) významne zmenila.

Rečníkom ďakujeme za živú a (hoci to téma na prvý pohľad vylučuje) aj zábavnú diskusiu a vám, milí hostia, za účasť a vaše otázky.

Záznam celých Ekonomických rečí si ako podcast #navrsku si môžete pozrieť tu.

 

Ďakujeme, a tešíme sa na vás nabudúce!

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards