V Ekonomickej olympiáde sa môžu otestovať už aj žiaci základných škôl

V školskom roku 2022/2023 organizujeme v INESS už 6. ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Projekt má mimoriadny úspech, o čom svedčí rastúci počet škôl, ktoré sa do nej každý rok zapoja, ale aj počet súťažiacich, medzi ktorými je olympiáda už pojem. Aj preto sme sa rozhodli ísť o krok ďalej a pripraviť pilotný ročník pre základné školy.

V Ekonomickej olympiáde sa môžu otestovať už aj žiaci základných škôl

Ekonómia nie je len pre ekonómov s dlhými bradami a titulmi. Ekonomické rozhodnutia robí vedome alebo nevedome každý z nás. Ak ľudia rozumejú aspoň základom, vedia sa vyhnúť finančným problémom, ale stanú sa aj odolnejšími voči populizmu. Ekonomická olympiáda má za cieľ motivovať mladých ľudí zaujímať sa o ekonomické témy, podporiť nádejných budúcich ekonómov a ekonómky a upriamiť pozornosť na potrebu väčšieho priestoru pre ekonómiu v školských osnovách.

Ekonomická olympiáda pre základné školy bude v pilotnej fáze pozostávať len zo školského online kola. Podobne ako pri stredoškolskej olympiáde, školy sa prihlásia cez kontaktnú osobu - koordinátora (učiteľa alebo riaditeľa), ktorému následne posielame všetky potrebné pokyny e-mailom. Prvé školské kolá prebehnú 20. – 31. marca 2023. V priebehu týchto dní je len na koordinátorovi, kedy presne sa rozhodne absolvovať online test so svojim žiakmi. Stačí im vo vyhradených časoch (7:00 – 16:00 hod.) pripraviť pôdu na testovanie (miestnosť s počítačmi) a odovzdať prístupové údaje. O všetko ostatné sa postaráme my v INESS. Vyhodnotenie testu je automatické, zo strany učiteľa nie je teda potrebné kontrolovať odpovede a žiak sa ihneď po dopísaní testu dozvie, koľko bodov získal. Najúspešnejší súťažiaci v jednotlivých krajoch od nás dostanú diplom a hodnotné ceny.

Registrácia škôl do Ekonomickej olympiády pre ZŠ beží do 10. marca. Všetky podrobnosti a prihlasovací formulár nájdete tu: https://ekonomickaolympiada.sk/eo-pre-zs/

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards