Matka všetkých reforiem

Pár dní pred komunálno-regionálnymi voľbami som si zo športu otvoril zoznamy kandidátov v mojom obvode. Štyri zoznamy,  desiatky kandidátov. Ak by jediná podmienka môjho výberu bolo aspoň spoznať meno, aj tak by som nedokázal zakrúžkovať plný legálny počet obecných poslancov, o VÚC poslancoch ani nehovoriac.

Matka všetkých reforiem

Nepomôže ani rozhodovanie podľa strán – väčšina kandidátov sú nezávislí. Tí, čo nie sú, sú v monštruóznych koalíciách (rekord je 12-stranová koalícia). O záujme kandidovať, najmä v menších obciach, dobre napovedá aj profesia kandidujúcich. Výskyt dôchodcov, nezamestnaných a živnostníkov je značne nadproporčný. Hlavne mať čas.

Program kandidáti buď nemajú, alebo je to generická kôpka prázdnych hesiel v štýle „podpora športu a rodín“. Tí odvážnejší vyrukujú s plánmi, ktoré sú úplne mimo vesmír samospráv, najmä výstavba rozsiahlej infraštruktúry, ktorú by obec nesplatila ani za 350 rokov.

Kandidáti sú len obrazom voličov. Tí spravidla majú nulové poňatie o kompetenciách samospráv a regiónov. Netušia ako veľký je rozpočet obce, odkiaľ má obec vlastne príjmy, nerozoznajú ani obecnú cestu od štátnej.

Prečo tento emocionálny výlev? Pretože je to obrovská škoda. Dobre fungujúce samosprávy a regióny sú kľúčom k dobrému fungovaniu veľkej časti verejných systémov – školstva, zdravotníctva, dopravy, sociálnej ochrany, bezpečnosti... To všetko sú oblasti, ktoré majú silnú lokálnu väzbu, najmä v krajine priepastných regionálnych rozdielov, akou je Slovensko. Úplne iné výzvy sú v Bratislave, iné v Tatrách a iné pri ukrajinských hraniciach. S trochou preháňania - decentralizácia je na Slovensku matka všetkých reforiem.

Dnes máme silne centralizovaný systém, mikromanažovaný ľuďmi sediacimi v kanceláriách v Bratislave, kde kompetencie obcí a VÚC papierovo síce existujú, ale bez schválenia a zafinancovania z centra sú prakticky nevykonateľné.

Takmer 3 000 obcí a miest a 8 historicky, geograficky aj ekonomicky úplne umelých VÚC je drahý  nefunkčný aparát. Pre porovnanie, rovnako veľké Dánsko má 98 municipalít, Fínsko 309 a oveľa väčšie Holandsko 344. Príbuznejšie Poľsko s 38 miliónmi obyvateľov má 2500 municipalít.

Samosprávna reforma a reálna decentralizácia (spojená nielen s presunom kompetencií, ale aj financií) v tomto momente nie je na programe dňa. Bola by obrovskou výzvou nielen kvôli odporu centra voči strate moci, ale aj kvôli apatickým voličom a chýbajúcemu povedomiu, že veci sa dajú robiť aktívne a lokálne miesto čakania na milosť a nemilosť centrálnej vlády. No možno prišiel čas zaradiť ju do zoznamu.

HN, 31.10.2022

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards