Prinesie reforma II. piliera vyššie súkromné dôchodky?

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k II. pilieru. 2.9.2022

Prinesie reforma II. piliera vyššie súkromné dôchodky?

Radovan Ďurana, INESS:

„Druhý pilier je už dnes poplatkovo veľmi výhodný oproti mnohým alternatívam na trhu. Tlak na znižovanie poplatkov sa môže negatívne prejaviť na kvalite ponúkaných produktov, respektíve môže vystaviť stopku vstupu nových hráčov na trh. Zavedenie garancií bol chybný krok, malo by dôjsť k ich úplnému zrušeniu. Najväčší nedostatok novely vidím v zrušení slobodného prístupu k úsporám. Ministerstvo sa snaží všetkých dôchodcov natlačiť do jedného modelu správania, ktorým je pravidelné mesačné vyplácanie nízkych súm. Dôchodcovské potreby sú však oveľa širšie."

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards