INESS na Misesovej akadémii

Liberální institut organizoval v dňoch 1. - 4. septembra 2022 v Českom Šternberku jubilejný desiaty ročník Misesovej akadémie Liberálního institutu (MALI). Vážime sa každoročné pozvanie prednášať, tentokrát za INESS vystúpil na MALI ako keynote speaker Richard Ďurana.

INESS na Misesovej akadémii

Svojou prednáškou, ktorú nazval RIP IP, sa pokúsil 52 študentom MALI ukázať problémy súčasného patentového práva. Na mnohých príkladoch ukázal, prečo sú patenty voči vynálezcom a inovátorom neférové, vytvárajú monopoly so všetkými negatívami známymi z ekonomickej teórie aj praxe, nepodporujú inovácie - naopak ich brzdia, a ukázal tiež, že drvivá väčšina vynálezov nie je patentovaná. Zároveň predostrel alternatívy k súčasnému stavu, pričom z viacerých scenárov by malo byť prvým krokom skrátenie dĺžky trvania patentov, príp. ich úplné zrušenie.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards