Market Finesse 5/2022

Milí priatelia,

na deň detí som sa stal krstným otcom. Nie, nejde o reakciu na vládnu finančnú podporu rodín, do rodiny nám pribudla nová kniha. Stal som sa krstným otcom knihy krstného otca INESSu a krstného otca knihy Zlé peniaze. Znie to zložito, ale je to jednoduché: v .klube pod lampou prebehol krst novej knihy rozhovorov českého profesora ekonómie Josefa Šímu a historičky Moniky Rybovej, spojený s diskusiou o knihe.

Market Finesse 5/2022

Profesor Šíma je významnou postavou v histórii i súčasnosti (nielen) INESS. A je tiež jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. rakúskej školy ekonómie v Európe. Bývalý think tanker, dnes akademik a frekventovaný prednášajúci na vzdelávacích podujatiach INESS ovplyvnil celú generáciu ekonómov, politikov, ale aj bežných ľudí zaujímajúcich sa o fungovanie spoločnosti a úlohu trhov. Je aj autorom viacerých kníh a práve posledná a čerstvo pokrstená s názvom Cesta proti proudu je „must have“ nielen kvôli skvelému a inšpiratívnemu obsahu, ale aj kvôli jeho daru precízne formulovať tézy a v pár slovách vystihnúť esenciu myšlienky. Krásne a osviežujúce čítanie, ktoré si na Slovensku môžete zakúpiť u nás v INESS.

Richard Ďurana, Josef Šíma a Monika Rybová počas krstu knihy Cesta proti proudu

Koniec jari priniesol aspoň pekné počasie, keď už nie rozumné politiky. Dramatické ohrozenie udržateľnosti verejných financií v podobe tzv. Matovičovho „prorodinného“ balíčka v kombinácii s neochotou hľadať riešenia pre podporu skupín najviac postihnutých infláciou a zároveň neochotou hľadať zdroje na ich financovanie v existujúcich štátnych výdavkoch predstavujú precedens, ktorý sme za 30 rokov existencie samostatného Slovenska nezažili. Okrem procesu, akým bol balík predstavený, upravovaný a schvaľovaný je zároveň učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách. Koncept „hodnota za peniaze“ vo verejných výdavkoch, ktorý aj my v INESS presadzujeme už takmer 15 rokov a ktorý sa v systéme dokonca už počas vlády SMERu ukotvil vďaka dlhoročnému úsiliu niektorých odhodlaných úradníkov, roztrhal minister financií v priamom prenose. V texte 8 slabín Matovičovho balíčka si môžete v stručných bodoch prečítať naše najzásadnejšie výhrady a dôvody, pre ktoré by návrh mal byť odmietnutý.

Súvisiacou tému sú debaty okolo zostavovania štátneho rozpočtu. Minister financií (podobne ako niektorí jeho predchodcovia) hovorí o nemožnosti zostaviť rozpočet bez vyšších a nových daní. Zase sme svedkami toho, s akou ľahkosťou politici používajú slovné spojenie „nedá sa“ namiesto „nechceme.“ V článku Rozpočet sa dá zostaviť aj bez vyšších daní uvádzame fakty k rozpočtovým príjmom a tiež dôvody, prečo nie je problém rozpočet zostaviť. Slovensko potrebuje zodpovedný prístup k verejným financiám. Čo sa pod touto abstraktnou vetou skrýva? V prípade dodatočných príjmov by sa mal znižovať deficit a znižovať verejný dlh, a zdroje na adresnú pomoc odkázaným domácnostiam financovať z rezerv na výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy.

Niťou, ktorá sa ťahá takmer všetkými problémami dnešných dní, je inflácia. V INESS dlhodobo upozorňujeme na to, že za ňou stojí takmer vždy a všade kombo expanzívna monetárna politika (ľudovo povedané masívne tlačenie peňazí) a expanzívna fiškálna politika (ľudovo bezbrehý rast štátnych výdavkov). Kolega Juraj Karpiš v rozhovore na strane 8 vysvetľuje súčasný stav a tiež na čo by sme sa mali ešte pripraviť. V rozhovore samozrejme odznejú aj „nevyžiadané rady politikom“.

Ekonkvíz! Taký je názov nášho nového online portálu, kde si môžete otestovať svoje vedomosti z ekonómie a možno sa aj vďaka vysvetleniam k nesprávnym odpovediam tiež čo-to naučiť. Prípravy trvali dlho a sme radi, že nový súrodenec ďalších našich vzdelávacích projektov Ekonomická olympiáda, učebnice Ekonómia v 31 hodinách či Cena štátu je na svete pripravený pomáhať školákom, učiteľom ale aj vám! Pre učiteľov sme dokonca pripravili súťaž, ktorá trvá do 30. júna a v ktorej môžu získať zaujímavé finančné príspevky. Viac sa dočítate na strane 21.

Prajem vám pekný začiatok leta a inšpiratívne čítanie,

Richard Ďurana

Market Finesse 5/2022 si môžete ako PDF prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards