Cieľ je dobrý, výsledok zatiaľ nie. Ekonómovia hodnotia Krajniakovu reformu penzií

Pravda uverejnila článok s vyjadreniami Radovana Ďuranu k dôchodkovému systému. 08. 12. 2020.

Cieľ je dobrý, výsledok zatiaľ nie. Ekonómovia hodnotia Krajniakovu reformu penzií

Naopak, relatívne veľká časť ústavného zákona sa venuje prijatiu politických opatrení z programového vyhlásenia vlády, z ktorých väčšina nesúvisí s riešením dlhodobých problémov a ktoré by mali byť riešené v rámci bežných zákonov upravujúcich fungovanie sociálneho systému. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti aktuálne nie je zrejmé, či predložený návrh bude zmenou k zlepšeniu udržateľnosti dôchodkového systému.

Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS):

Ústavný zákon by nemal načrtávať reformné zmeny. Ak je už nevyhnutné prijímať zákony ústavnou väčšinou, malo by sa tak diať po adekvátnej verejnej diskusii, po predstavení reformných zámerov a prepočítaní dosahov. To sa však neudialo, a preto by mal byť návrh stiahnutý a prepracovaný. Vo vyspelých krajinách sa takéto zákony prijímajú po niekoľkoročnej diskusii. V návrhu zákona vidím veľa nedostatkov, ktoré nás spolu s inými analytikmi viedli k spísaniu hromadnej pripomienky.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards