Seminár pre novinárov: nová INESS štúdia o sebestačnosti

10.11.2020 sme v INESS zorganizovali seminár pre novinárov, na ktorom sme predstavili výsledky našej najnovšej štúdie s názvom Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len "sebestačnosť". 

Seminár pre novinárov: nová INESS štúdia o sebestačnosti

Aktuálna debata o reformách v pôdohospodárstve sa točí hlavne okolo sebestačnosti. Tento tajuplný pojem neprezráda viac o tom, aké problémy trápi sektor pôdohospodárstva a potravinárstva. V INESS sme sa preto bližšie pozreli na to, čo vlastne sebestačnosť znamená a či očakávané pozitívne dopady podpory sebestačnosti sú reálne. 

V našej publikácii sme zhrnuli základné dôvody, prečo by sebestačnosť nemala figurovať ako cieľ agropolitiky:

  • Pod zámienkou zvýšenia potravinovej sebestačnosti boli navrhnuté zákony, ktoré poškodzovali podnikateľské prostredie (ako napr. povinný podiel slovenských produktov v letákoch), či inak obmedzovali voľný pohyb tovarov v rámci spoločného trhu EÚ.
  • Na Slovensko sa dovážajú hlavne produkty s vyššou pridanou hodnotou a naopak, vyvážajú produkty s nižšou pridanou hodnotou. Tento stav je výsledkom podpory produkcie biopalív, chýbajúcich spracovateľských kapacít a dopytu spotrebiteľov, nie chýbajúcej politiky sebestačnosti.
  • Z 28 krajín EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva) malo v roku 2018 kladnú obchodnú bilanciu v poľnohospodárskych produktoch len 11 krajín.
  • Potravinová sebestačnosť neznamená potravinová bezpečnosť. Kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné potraviny sa k spotrebiteľom dostanú skôr pomocou otvorených trhov, nie ich obmedzovaním.
  • Aj bez sebestačnosti existujú na Slovensku príklady produktívnych firiem, ktoré vďaka špecializácii výroby tvoria pracovné miesta, prinášajú nové technológie a produkujú kvalitné potraviny. Snaha o sebestačnosť nie je zárukou ich dobrého fungovania.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu. 

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards