Rozpočet je na krízu primäkký

Radovan Ďurana sa pre SME vyjadril k rozpočtu. 16. 10. 2020.

Rozpočet je na krízu primäkký

„V predchádzajúcich dvoch rokoch sme sa poučili, že na Slovensku by sa rozpočet mal hodnotiť až po skončení daného roka,“ vraví analytik mimovládneho Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana. Predložený rozpočet môže mnohé veci skrývať alebo zamlčiavať. „A tak výdavky nezahrnuté v pôvodnom rozpočte na rok 2020 predstavujú 1,8 miliardy eur, zatiaľ čo výdavky v súvislosti s Covidom19 menej, teda 1,6 miliardy eur,“ vysvetľuje analytik. V novom rozpočte však vidí snahu priznať čo najviac informácií. Vláda by podľa neho mohla prijať viac konsolidačných opatrení. „Takto pripravený rozpočet len v malej miere reaguje na ekonomickú krízu.“

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards