Proti zákazu nedeľného predaja

INESS v reakcii na rozbiehajúcu sa diskusiu o trvalom uzavretí maloobchodných prevádzok v nedeľu pripravil novú publikáciu s názvom Proti zákazu nedeľného predaja.

Proti zákazu nedeľného predaja

Konštatujeme v nej, že v súčasnosti platia nejaké obmedzenia na otváracie hodiny pre maloobchod v 13 členských štátoch EÚ. V posledných 20 rokoch však prišlo k sérii deregulácií týchto obmedzení vo viacerých krajinách. To umožnilo podrobnejšie skúmanie ich dopadov.

Ekonomické argumenty hovoria jednoznačne proti zatvoreniu obchodov v nedeľu. Zákaz nedeľného predaja spôsobuje:

  • Zníženie zamestnanosti
  • Zníženie dostupnosti čiastočných úväzkov
  • Zníženie čistej mzdy zasiahnutých zamestnancov
  • Nižšie tržby a nižší výber DPH
  • Menej efektívne využitie kapitálu
  • Zmenu cien niektorých produktov smerom hore aj dole
  • Zánik niektorých obchodníkov
  • Vyššie vedľajšie náklady pre spotrebiteľov

Ak sú hlavným argumentom spoločenské dopady, politici by mali svoje tvrdenia podoprieť faktickými argumentmi o tom, že nedeľný predaj nejakým zásadným spôsobom škodí spoločnosti. Nie je tiež jasné, prečo sa politici zameriavajú len na maloobchod – ak sú argumenty spoločenské, mali požadovať aj zákaz nedeľnej práce v iných službách, či v priemysle. Takto cez obmedzenie obchodu cielia len niečo vyše 2 % pracovnej sily na Slovensku.

Slovensko je demokratickou krajinou, ktorej hospodárstvo je založené na trhových princípoch, kde má prednosť dobrovoľná dohoda slobodných ľudí, nie regulácie, zákazy a príkazy. Iniciatívu na zákaz nedeľnej práce v maloobchode preto odmietame.

Všetky argumenty podrobne rozoberáme v publikácii Proti zákazu nedeľného predaja, ktorú si môžete stiahnuť tu.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards