Ekonómia na doma

Koronavírus zastavil fungovanie firiem a úradov, zatvoril brány škôl, no rozhodne nezastavil všetky možnosti vzdelávania. V INESS sme sa rozhodli spracovať pre učiteľov ekonómie a občianskej náuky kapitoly z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Každá téma obsahuje niekoľko základných vysvetlení a pojmov, video a tiež online test. Poslednou časťou je spracovanie eseje na tému danej kapitoly. Témy budeme zverejňovať vždy na webe, test bude dostupný pre všetkých registrovaných učiteľov v tohtoročnej Ekonomickej olympiáde.

 

Ekonómia na doma

Pokiaľ ste sa tento rok nestihli zapojiť do olympiády, zaregistrujte sa kliknutím sem. Následne Vám budeme každý týždeň počas obmedzení posielať aktuálne informácie k novej ekonomickej téme a heslo do online testu pre vašich študentov. 

Témy, ktoré ponúkneme v sekcii „Ekonómia na doma“ v najbližších týždňoch: 

  1. Úloha ekonómie 
  2. Ako funguje trh (1. časť)
  3. Ako funguje trh (2. časť)
  4. Osobné financie (1. časť) 
  5. Osobné financie (2. časť)
  6. Podnikanie a konkurencia  
  7. Ekonómia a štát 
  8. Medzinárodný obchod 

Učebnica Ekonómia v 31 hodinách je medzinárodne ocenená učebnica ekonómie pre stredoškolákov. Získala prestížne ocenenie London book fair a tiež Templeton Freedom Award. Táto moderná učebnica ponúka didakticky dôsledne spracované základné učivo potrebné pre rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia žiakov stredných škôl a napĺňa obsahové štandardy ŠVP v oblasti ekonomického vzdelávania.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards