Market Finesse 3

Vláda len včera predstavila plán otvárania hospodárstva. Nerobil som celoeurópsky prieskum, ale prekvapilo by ma, ak by sme neboli medzi poslednými. Pritom my v INESS sme už – nevydržiac pohľad na „pocitový“ manažment pandémie - na začiatku apríla zverejnili naše COVID19 Manifest pre Slovensko, kde sme vládu k takémuto plánu otvárania na základe kvantifikovateľných parametrov vyzývali. Toto stále aktuálne manifesto s podtitulom Ako by malo Slovensko v najbližších týždňoch postupovať nájdete na strane 3. Na tomto mieste s nádejou oznamujem, že náš kolega Juraj Karpiš sa stal členom nového ekonomického krízového štábu.

Market Finesse 3

Čakaním na Godota bolo aj čakanie na kľúčový vládny dokument: Programové vyhlásenie vlády. V médiách sme komentovali viaceré jeho oblasti, najmä tie týkajúce sa verejných financií, daní, dôchodkov, či hospodárskej politiky, deregulácie, školstva a iným témam, ktorým sa INESS venuje aj dlhodobo. Pozitívne hodnotíme napríklad daňovo odvodový paušál, univerzálnu živnosť, audit hlásení, záväzné stanoviská úradov, princíp 1-za-1 pri schvaľovaní nových regulácií, register regulácií, dereguláciu cien energií a ďalšie. Čo nám v PVV chýba je otvorené a jednoznačné prihlásenie sa k základným princípom fungujúceho trhového hospodárstva, ktoré musia byť rešpektované aj v kríze. Vety ako „Vláda SR vytvorí strategický dokument, ktorý zhodnotí kľúčové odvetvia hospodárstva posúdením parametrov potenciálnej úspešnosti jednotlivých odvetví hospodárstva v budúcnosti“ sú zdvihnutým ukazovákom. Vláda nemá vyberať úspešné a neúspešné odvetvia, o takýchto veciach v trhovom hospodárstve rozhoduje len a jedine spotrebiteľ. Negatívne hodnotíme navrhované opatrenia v otázke sociálnych politík a podpory rodiny a očividnú snahu „pomáhať všetkým.“ (Nielen) v časoch, aké zažívame, je sľubovanie plošných a drahých sociálnych balíčkov nezodpovedné a navyše nepomôžu výrazne najzraniteľnejším a tým, ktorí to budú naozaj potrebovať – ľudia v existenčných problémoch. Koncepčnejšie sme sa pozreli na zdravotníctvo, ktorému sa v 121 stranovom materiáli ušlo 9 strán. Kolega Martin Vlachynský mu v médiách udelil známku 3 a jeho hodnotenie predsavzatí vlády s názvom Ako bude chutiť recept na zdravotníctvo? si môžete prečítať na strane 4.

Vašu pozornosť by som chcel na tomto mieste špeciálne upriamiť na dva aktuálne publikácie. Prvá - Čo potrebuje naše školstvo (teraz, ale aj o dekádu) hovorí o opatreniach v školstve, ktoré možno aplikovať hneď a s okamžitými efektmi, a tiež o tom, aké opatrenia musíme začať plánovať teraz, aby sa naše školstvo zlepšovalo aj dlhodobo. Druhá - Koľko stojí ľudský život? je zase prierezovým pohľad na to, ako ekonómia ráta hodnotu ľudského života a ako sa tieto výpočty aplikujú na ekonomické náklady pandémie COVID19 v niektorých štátoch.

Koronavírus síce zatvoril brány škôl, nezastavil však vzdelávanie. Aj my v INESS sme sa rozhodli preniesť časť nášho vzdelávania do online priestoru a spracovať pre učiteľov ekonómie a občianskej náuky kapitoly z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Nájdete ich na webe Ekonomickej olympiády. Každá téma obsahuje niekoľko základných vysvetlení a pojmov, video a tiež online test. Poslednou časťou je spracovanie eseje na tému danej kapitoly. Témy zverejňujeme vždy na webe, testy budú dostupné pre všetkých registrovaných učiteľov v tohtoročnej Ekonomickej olympiáde. Na sociálnych sieťach sme zverejnili niekoľko nových epizód vášho obľúbeného ekonomického vlogu Na vŕšku a určite si vypočujte aj náš nový podcast INESS na DNES, ktorý pripravuje naša nová kolegyňa Ina Sečíková. Spovedá v ňom mojich kolegov na tie najaktuálnejšie témy. Prajem vám inšpiratívne čítanie (a možno aj sledovanie alebo počúvanie),

Richard Ďurana

Market Finesse 3 si môžete prečítať tu.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards