42 opatrení, ktoré nás majú postaviť na nohy

Martin Vlachynský sa pre Plus jeden deň vyjadril k opatreniam vlády. 23. 03. 2020.

42 opatrení, ktoré nás majú postaviť na nohy

Analytik Martin Vlachynský

Je dobré, že opatrenia navrhujú skôr nebrať podnikateľom, ako rozdávať peniaze. Samozrejme, zdedená diera v rozpočte sa zásadne prehĺbi. Preto bude dôležité, aby čo najskôr po tomto prvom slede „frontových“ opatrení prišla vláda aj s opatreniami na stabilizáciu verejného rozpočtu a najmä rozpočtu Sociálnej poisťovne. Problémom väčšiny bodov nebude ich filozofia, ale implementácia. Netrúfam si odhadnúť, ako si hlavne Sociálna poisťovňa v tak krátkej dobe manažérsky poradí s toľkými zmenami pravidiel. Problémom môže byť aj dokazovanie skutočnosti pri niektorých opatreniach (napríklad pri tovare podliehajúcom skaze). Ale nič z toho nemôže byť výhovorka, aby sa tie opatrenia nespustili.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards