Krajské kolo EO v Prešove, 28.02.2020

Tohtoročné krajské kolá Ekonomickej olympiády sme zavŕšili v Prešove. Z vyše 1200 študentov v tomto kraji sa kvalifikovalo 120 do ďalšieho kola. Súťažiacich a pedagógov na úvod podujatia privítal dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý v krátkosti popísal možnosti štúdia na fakulte. Monika Budzák z INESS taktiež privítala súťažiacich, popísala priebeh súťažných kôl olympiády a výsledky za Prešovský kraj.

Krajské kolo EO v Prešove, 28.02.2020

Novú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka si odniesol Ján Macej z Gymnázia J.A.Raymana v Prešove, ktorý dosiahol najlepší výsledok v školskom kole z celého Prešovského kraja. Najviac študentov v Prešovskom kraji ale aj celoslovensky zapojilo Gymnázium Kukučínova v Poprade – spolu až 201 súťažiacich z celej školy. Najlepší priemerný výsledok v školskom kole dosiahlo Gymnázium P.O.Hviezdoslava z Kežmarku. Tieto školy od nás získali po tri kusy učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Úspešní študenti postúpia do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 29. apríla v Bratislave. Prajeme veľa úspechov!

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards