Krajské kolo EO v Trenčíne, 21.02.2020

Krajské kolo sa konalo v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. V úvode podujatia okrem organizátorov z INESS privítala účastníkov aj prodekanka fakulty Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, ktorá účastníkom popriala veľa úspechov v krajskom kole súťaže. Následne Monika Budzák a Vanesa Križanovičová z INESS odmenili najšikovnejších súťažiacich a najlepšie školy zo školského kola v kraji.

Krajské kolo EO v Trenčíne, 21.02.2020

Z novej knihy Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka sa môže tešiť Tomáš Černuch z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorý dosiahol najvyšší výsledok z testu školského kola v kraji. Odmenili sme školu, ktorá zapojila najviac študentov do školského kola v kraji – Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne a školu, ktorej študenti dosiahli najvyšší priemerný výsledok v školskom kole – Gymnázium na Školskej ulici v Považskej Bystrici. Obe si od nás odniesli po tri kusy učebnice Ekonómia v 31 hodinách pre stredoškolákov. Gratulujeme!

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards