Krajské kolo EO v Nitre, 14.02.2020

Valentínsky piatok oslávil INESS v Nitre, na ďalšom kole Ekonomickej olympiády. V konkurencii 634 študentov z celého kraja sa podarilo kvalifikovať len 76 súťažiacim, ktorí sa zišli v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Podujatie otvorila dekanka fakulty, prof. Elena Horská, ktorá účastníkom popriala veľa úspechov v súťaži a zároveň im oznámila, že najlepší študenti v kraji budú prijatí na štúdium FEM SPU bez prijímacích pohovorov. Účastníkov privítala aj Monika Budzák, ktorá predstavila výsledky študentov v Nitrianskom kraji a spolu s Vanesou Križanovičovou a Evou Schwarzovou z tímu INESS odmenila najlepších jednotlivcov aj školy v kraji.

Krajské kolo EO v Nitre, 14.02.2020

Ocenili sme študenta, ktorý si vybojoval najlepší výsledok v školskom kole – Pavol Suja z Gymnázia 17. novembra v Topoľčanoch. Odniesol si diplom a novú knihu Roberta Chovanculiaka – Pokrok bez povolenia. Tri kusy našej učebnice Ekonómia v 31 hodinách si odniesli Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera z Levíc za najvyšší počet zapojených študentov v školskom kole (158), a tiež Gymnázium M.R. Štefánika v Nových Zámkoch, za najlepší priemerný výsledok študentov v školskom kole z celého Nitrianskeho kraja. Úspešných súťažiacich privítame koncom apríla na celoslovenskom finále v Bratislave.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards