Krajské kolo EO v Žiline, 07.02.2020

INESS zavítal aj do Žiliny, kde sme v priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity organizovali už tretíkrát krajské kolo Ekonomickej olympiády. Na úvod krajského kola sa študentom a pedagógom prihovoril doc. Pavol Kráľ z Katedry ekonomiky, ktorý súťažiacim predstavil možnosti štúdia na fakulte a poprial im veľa úspechov v súťaži.

Krajské kolo EO v Žiline, 07.02.2020

Následne tím INESS v zložení Monika Budzák, Vanesa Križanovičová a Robert Chovanculiak predstavil bližšie výsledky Ekonomickej olympiády za Žilinský kraj, ako aj možnosti spolupráce s INESS.

V tomto kraji sa zapojilo vyše 1200 stredoškolákov, z ktorých sa 109 kvalifikovalo do krajského kola. Ocenili sme študentku, ktorá v celom kraji najlepšie zvládla test školského kola – Miriama Sokoláková z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Odniesla si knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka, ktorý ju aj osobne odovzdal. Rovnako sme ocenili aj dve školy – SOŠ podnikania a služieb Hattalova z Námestova, za to že v školskom kole zapojila najviac študentov z celého kraja (139), a tiež Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch, keďže súťažiaci z tejto školy dosiahli najvyššiu priemernú úspešnosť v školskom kole v kraji (74 %). Všetkým súťažiacim z dnešného kola gratulujeme, keďže prebojovať sa v konkurencii 1200 stredoškolákov vôbec nebolo jednoduché.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards