Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

31.01.2020 sme odštartovali krajské kolá tohtoročnej Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Stretlo sa tu vyše 50 mladých ekonómov a ekonómiek z celého kraja, ktorí najlepšie zvládli školské kolo.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

V otvorených otázkach museli dokázať, že rozumejú nielen pojmom, ale aj ekonomickým súvislostiam. Krajské kolo otvoril zástupca Ekonomickej fakulty, UMB v Banskej Bystrici Ján Šebo, doc. JUDr. Ing., PhD. Ing. Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády úvodnou prezentáciou zhodnotila výsledky kraja.

Novú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka si odniesli dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji: Anna Krisztina Zsidóová a Daniela Ridajová. Ocenili sme aj školy, ktoré zapojili najviac študentov v kraji, rovnako ako školu s najlepším priemerným výsledkom zapojených študentov. Učebnice Ekonómia v 31 hodinách získali Obchodná akadémia z Lučenca (98 študentov) ako aj Gymnázium Štúrova v Detve (75 % priem. úspešnosť).

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards